"Իրավաբան 24" ծառայություն


"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ իր հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռում կատարել վճարումներ "Իրավաբան 24" ծառայության հավաստագրերի ձեռք բերման դիմաց իր մասնաճյուղային լայն ցանցի միջոցով:
"Իրավաբան 24" - դա իրավաբանական ծառայությունների մատուցման համալիր հավաստագիր է, որը նախատեսված է ցանկացած քաղաքացու համար և մատուցվում է "Եվրոպական Իրավաբանական Ծառայություն" ընկերության կողմից:

Իրավաբանական խորհրդակցությունը մատուցվում է ազգային իրավունքի բոլոր ոլորտների վերաբերյալ շուրջօրյա՝ 24/7 սկզբունքով և աշխարհի ցանկացած կետից:

Կախված ընտրված փաթեթից՝ Հաճախորդին հնարավորություն է տրամադրվում օգտվել հետևյալ ծառայություննրից.

  • Բանավոր իրավական խորհրդատվություն
  • Գրավոր խորհրդատվություն
  • Տիպային փաստաթղթերի և նրանց կազմելու ցուցումների տրամադրում
  •  Վստահիր բանակցությունները իրավաբանին
  • Բանավոր իրավական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական հարցերով
  • Օրենսդրության փոփոխությունների ակնարկ
  • Աշխարհի ցանկացած կետից Skype խորհրդատվություն
  • Հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունների ստացման հնարավորություն
  • Ժամանակակից անձնական գրասենյակ


Հավաստագրերի արժեքը սկսում է 14,900 ՀՀ դրամից և ձեռք բերված հավաստագրերը վավեր են 1 տարվա ընթացքում: