Ծրագիր "Գործի մարդիկ"

“Գործի մարդիկ” ծրագիրը իրենից ներկայացնում է փաթեթային առաջարկ` հետևյալ հատուկ ուղղվածության կազմակերպությունների աշխատակցիների համար`

1. IT և կապի ոլորտ
    1.1  IT ձեռնարկություններ,
    1.2 Կապի օպերատորներ
2. Կրթության ոլորտ
     2.1 Դպրոցներ
     2.2 ԲՈՒՀեր
     2.3 Ուսումնարաններ
     2.4 Քոլեջներ
3. Պետական կառույցներ
    3.1 Ուժային կառույներց (բացառությամբ զորամասերի)
    3.2 Նախարարություններ
    3.3 Այլ պետական կառույցներ 
4. Բժշկության ոլորտ 
    4.1 Հիվանդանոցներ
    4.2 Պոլիկլինիկաներ
    4.3 Ատամնաբուժական կլինիկաներ
    4.4 Այլ բժշկական հաստատություններ
5) Ֆինանսական կազմակերպություններ
    5.1.Բանկեր
    5.2.Ապահովագրական ընկերությւոններ
    5.3.Վարկային կազմակերպություններ՚
6)Այլ կազմակերպություններ
    6.1 “ՀԿԵ" ՓԲԸ 
    6.2 "Գեոպրոմայնինգ Գոլդ" ՍՊԸ

“Գործի մարդիկ” փաթեթի շրջանակներում հաճախորդները ստանում են`
• վարկեր 12%-18.6% տոկոսադրույքով (առանց աշխատանքի վայրից տեղեկանքի ներկայացման) և այլ բանկից/վարկային կազմակերպությունից վարկի գնման հնարավորությամբ
• անվճար աշխատավարձային քարտի հնարավորություն,
• քարտի դրական մնացորդի դիմաց 3%(AMD) և 2% (USD) հաշվեգրում
• անվճար Internet Banking/Mobile Banking
• անվճար SMS Banking


*Վարկի փաստացի տոկոսադրույք` 14.5%-23%