Սակագներ

“ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ –ում “ՀՀ-ում կուտակային կենսաթոշակային համակարգ” ներդրման շրջանակներում ֆիզիկական անձանց սպասարկման սակագներ

Ծառայության անվանում

Սակագին (ՀՀ դրամ)

Ծրագրի ակտիվացում
Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի և ֆոնդի կառավարիչի ընտրություն Անվճար
Անձնական տվյալների փոփոխում Անվճար
Ընթացիկ սպասարկում
Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակում 1,000
Նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը մասնակցի միջոցները միանվագ վճարի տեսքով տրամադրում 1,000
Մասնակցի միջոցներն օտարերկրյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին փոխանցում 1,000
Կենսաթոշակի տեսակի ընտրություն 1,000
Ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի ստացում 1,000
Տեղեկատվական ծառայություններ
Կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության տրամադրում 500
Կենսաթոշակային հաշվով գործառնությունների մասին տեղեկանքի տրամադրում 500
Կենսաթոշակային հաշվին առկա մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 500
Կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում կենսաթոշակի տեսակի ընտրության նպատակով 500
Թարմացվել է առ 29.08.2016թ., 17:25