Ֆինանսավորում` արժեթղթերի գրավադրմամբ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ զբաղեցնում է առաջնային դիրքեր արժեթղթերի գրավադրմամբ ֆ‎ինանսավորման ոլորտում։ Տվյալ ոլորտը Բանկի համար հանդիսանում է ոչ միայն միջբանկային շուկայի լրացում, այլև ունի մի շարք առավելություններ, որոնցից ամենակարևորը բարձրորակ ապահովման առկայությունն է։

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կնքում է ռեպո, հակադարձ ռեպո գործարքներ բարձր իրացվելի պարտատոմսերով` բորսայական և արտաբորսայական շուկաներում, ինչպես նաև տրամադրում է վարկեր` արժեթղթերի գրավադրմամբ։