Արժեթղթերի առք ու վաճառք

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, որպես ՀՀ պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի շուկայի Գործակալ, հանդիսանում է հետևյալ պարտատոմսերի շուկա ստեղծող (տեղադրում է երկկողմանի գնանշումներ)

Թողարկման համար

Արժեկտրոնային եկամտաբերություն

Թողարկման ամսաթիվ

Մարման ամսաթիվ

AMGN36294194

9.00%

29/04/16

29/04/19

AMGN60294219

10.00%

29/04/16

29/04/21

AMGB1029A250

11.00%

29/10/15

29/10/25

AMGB20172327

13.00%

17/02/12

17/02/32

AMGB2029A366

13.00%

29/04/16

29/10/36

    AMGN60294201                 10.00%      29/04/15      29/04/20

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ իրականացնում է ակտիվ գործարքներ արժեթղթերով, ինչպես բորսայական,
այնպես էլ արտաբորսայական շուկայում։

 

 

   Թարմացվել է առ  23.08.2016թ., 09:00