Արժեթղթերի առք ու վաճառք

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, որպես ՀՀ պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի շուկայի Գործակալ, հանդիսանում է հետևյալ պարտատոմսերի շուկա ստեղծող (տեղադրում է երկկողմանի գնանշումներ)

Թողարկման համար

Արժեկտրոնային եկամտաբերություն

Թողարկման ամսաթիվ

Մարման ամսաթիվ

     AMGN36294202                8.00%      29/04/2017      29/04/2020

AMGN36294194

9.00%

29/04/2016

29/04/2019

     AMGN60294227                9.00%      29/04/2017      29/04/2022

AMGB1029A276

10.00%

29/10/2017

29/10/2027

AMGB2029A366

13.00%

29/04/2016

29/10/2036

     AMGB30163472               13.00%      16/03/2017      16/03/2047

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ իրականացնում է ակտիվ գործարքներ արժեթղթերով, ինչպես բորսայական,
այնպես էլ արտաբորսայական շուկայում։

 

 

   Թարմացվել է առ  23.08.2016թ., 09:00