Առևտրային գործառնություններ


«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ իրականացնում է առք ու վաճառքի գործարքներ բորսայում և արտաբորսայում, ինչպես նաև առաջարկում է արժեթղթերի գրավադրմամբ ‎ֆինանսավորում։

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հատուկ ուշադրություն է դարձնում ոչ բանկային ‎ֆ‎ինանսական կազմակերպություններին, մասնավորապես նրանց համար մշակվել է հատուկ սակագնային սանդղակ (տես սակագներ 1.4.3., 2.3.1., 2.3.2., բրոքերային սպասարկում/սակագներ,  պահառություն/սակագներ):