Սակագներ

Պետական արժեթղթերի պահառությունբացառությամբ “Ա” կարգի** պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդներին¹   
Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական անձինք
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկումանվճար
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում²0,06 % տարեկան min 1 000 ՀՀ դրամ
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում1 000 ՀՀ դրամ*
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակովանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառությամբ առևտրային նպատակով)1 000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններՊայմանագրային


Պետական արժեթղթերի պահառություն “Ա” կարգի** պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդներին ¹
Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինք
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում50 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում²0.5 % տարեկան min 5 000 ՀՀ դրամ
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում2 000 ՀՀ դրամ*
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակովանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառությամբ առևտրային նպատակով)2 000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններՊայմանագրային
Պետական արժեթղթերի պահառությունբացառությամբ “Ա” կարգի** պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների, “Ա” կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ¹ 
Ծառայության անվանումը Սակագներ
Իրավաբանական անձինքֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկումանվճար
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում²0,06 % տարեկան min 1 000 ՀՀ դրամ0,04 % տարեկան min 1'000 ՀՀ դրամ
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ
հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում
1 000 ՀՀ դրամ*
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակովանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառությամբ առևտրային նպատակով)1 000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններՊայմանագրային
Պետական արժեթղթերի պահառություն “Ա” կարգի** պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների, “Ա” կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ¹
Ծառայության անվանումըՍակագներ
Իրավաբանական անձինքֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ
Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում70 000 ՀՀ դրամ
Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում²0.5 % տարեկան min 7 000 ՀՀ դրամ
Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և
տեղեկանքների տրամադրում
2 000 ՀՀ դրամ*
Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցումանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակովանվճար
Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառությամբ առևտրային նպատակով)2 000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)
Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններՊայմանագրային

¹ Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
² Վճարումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով միջին պորտֆելի համար։
* Ներառյալ ԱԱՀ:

**ԱԿարգի երկրներ
Անգոլա, Աֆղանստան, Գաիտի, Դեմոկրատական երկիր Կոնգո, Հյուսիսային Կորեա, Իրան, Կոտ դիվուար, Լիբերիա, Ռուանդա, Սոմալի, Սուդան, Սիեռա լիոն, Էրիթերիա և Եթովպիա, Հարավային Ռոդեզիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա

Թարմացվել է առ 11.07.2014թ., 12:02