Բրոքերային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Իրավաբանական անձինք ներկայացնում են`


Ֆիզիկական անձինք ներկայացնում են`