“Ֆլայ” բանկային երաշխիք


  
    
 

Ապահովում է Հաճախորդի (Պրինցիպալի)` ավիափոխադրումների վաճառքի (նմանատիպ ծառայությունների տրամադրման) գործակալական պայամանագրով ստանձնած վճարային պարտավորությունները Բենեֆիցիարի հանդեպ Պրինցիպալի` ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում ունեցած հաշիվներին փոխանցված/փոխանցվելիք դրամական գումարի ապահովման գրավադրմամբ:

Առավելությունները`

  • պրինցիպալի բիզնեսի պահանջների բավարարում ձեռնտու պայմաններով, այդ թվում նաև արժեքային
  • բանկային երաշխիքի ստացում կարճ ժամանակահատվածում` առավելագույնը 7 աշխատանքային օրերի ընթացքում
  • լրացուցիչ ապահովման անհրաժեշտության բացակայություն

Սակագին“Ֆլայ” բանկային երաշխիք

Թարմացված է առ 29.07.2016թ.