Խոշոր և միջին բիզնեսի վարկավորում


   

«ՎՏԲ - Հայաստան բանկ» ՓԲԸ իրականացնում է միջին և խոշոր բիզնեսի այդ թվում արտահանող արտադրական ընկերությունների կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ վարկավորում, որոնց արտադրանքը և ծառայությունները ունեն կայուն պահանջարկ։

Բանկի կապիտալի հնարավորությունը թույլ է տալիս ապահովել մեր Հաճախորդներին բավականին մեծ ֆինանսական ռեսուրսներով։ Յուրաքանչյուր վարկառուի համար կիրառվում է անհատական մոտեցում` ելնելով վարկային գործարքի կառուցվածքից:Վարկային ծառայությունների պայմանները խոշոր բիզնեսի Հաճախորդների համար  
Վարկային ծառայությունների պայմանները միջին բիզնեսի Հաճախորդների համար


   Թարմացված է 05.10.2016