Միջին բիզնեսի վարկավորում


   

«ՎՏԲ - Հայաստան բանկ» ՓԲԸ իրականացնում է միջին բիզնեսի այդ թվում արտահանող արտադրական ընկերությունների կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ վարկավորում, որոնց արտադրանքը և ծառայությունները ունեն կայուն պահանջարկ։

Բանկի կապիտալի հնարավորությունը թույլ է տալիս ապահովել մեր Հաճախորդներին բավականին մեծ ֆինանսական ռեսուրսներով։ Յուրաքանչյուր վարկառուի համար կիրառվում է անհատական մոտեցում` ելնելով վարկային գործարքի կառուցվածքից:Վարկային ծառայությունների պայմանները միջին բիզնեսի Հաճախորդների համար  
Վարկային ծառայությունների պայմանները միջին բիզնեսի Հաճախորդների համար


   Թարմացված է 31.05.2018