Հաշվարկադրամարկղային սպասարկում

«ՎՏԲ -Հայաստան բանկ» ՓԲԸ առաջարկում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին բացել հաշիվ և օգտվել Բանկի հաշվարկադրամարկղային սպասարկումից։ 

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

 • Հաշվի բացում և սպասարկում ազգային դրամով և արտարժույթով, սպասարկումը կարելի է իրականացնել նաև էլեկտրոնային կառավարման «Բանկ – հաճախորդ» համակարգով,
 • Դրամային և արտարժութային փախանցումներ,
 • Կանխիկ դրամական միջոցների ընդունում և տրամադրում,
 •  Ապահովագրական փոխհատուցման վճարման դրամարկղ


  Հաշվի սպասարկման սակագներ 
  Ծառայության անվանում Սակագներ
  ՀՀ դրամ Արտարժույթ
  1.1. Հաշվի բացում (ներառյալավանդային հաշիվների) Անվճար
  1.2. Հաշվի տարեկան սպասարկում (Բացառությամբ ժամկետային ավանդային և վարկային հաշիվների)
  1.2.1 Իրավաբանական անձանց (բացառությամբ 1.2.2 կետում նշվածների) և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվի տարեկան սպասարկում 5.000 ՀՀ դրամ 5.000 ՀՀ դրամ
  1.2.2 Պետական հիմնարկների ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաշվի տարեկան սպասարկում   անվճար
  1.3 Հաշվի անհատական սպասարկում պայմանագրային
  1.4 Հաշվի սպասարկում ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպությունների վարկավորում մինչև 91 օր մարման ժամկետով` պետական պարտատոմսերի գրավադրման ապահովվածությամբ վարկավորման դեպքում անվճար
  1.5 Հաշվի նվազագույն մնացորդ չի պահանջվում
  1.6 Հաշվի փակում անվճար


Մանրամասն` Հաշվարկադրամարկղային սպասարկման սակագներ 

Իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, հիմնարկների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային (Մաստեր) հաշվի բացման և սպասարկման պայմաններ

 “ՎՏԲ Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ոչ ռեզիդենտ "Ա" խմբի իրավաբանական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագներ*

Գործառնություններ չեկերով (առևտրային չեկեր)

Հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

*ԱԿարգի երկրներ

Անգոլա, Աֆղանստան, Գաիտի, Դեմոկրատական երկիր Կոնգո, Հյուսիսային Կորեա, Իրան, Կոտ դիվուար, Լիբերիա, Ռուանդա, Սոմալի, Սուդան, Սիեռա լիոն, Էրիթերիա և Եթովպիա, Հարավային Ռոդեզիա:

Թարմացված է առ 12.07.2019