VTB-BANK

SWIFT միջազգային փոխանցումներ

 • Սակագին

  Սակագին

  Սկսած  0.12% min 2.000 ՀՀ դրամ

 • Երկրներ

  Երկրներ

  200երկիր

 • Արագություն

  Արագություն

  1-ից 3օր

 • Արժույթ

  Արժույթ

  USD, EUR, RUBև այլն


SWIFT միջազգային փոխանցումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Ներկա պահին հնարավոր է իրականացնել S.W.I.F.T փոխանցումներ միայն ՌԴ ռուբլով ՌԴ բանկերի հաշիվներին:

Ուղարկե՛ք դրամական փոխանցումներ աշխարհի ցանկացած երկրի բանկային հաշվին՝

 • հանգստի, ուսման, բուժման, կոնֆերանսների մասնակցության վճարների համար,
 • հարազատների կամ ընկերների հաշվեհամարներին,
 • խանութներում վճարումներ կատարելու համար
 • հյուրանոցի ամրագրման համար,
 • օտարերկրյա բանկերում Ձեր հաշվին փոխանցումներ կատարելու համար և այլն:

 

 • Swift փոխանցումներն ուղարկվում են օտարերկրյա բանկերի հաշիվներին
 • Փոխանցման արժույթ - USD, EUR, RUB, GBP, CHF, GEl և Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթ
 • Փոխանցման տևողություն – 1-ից 3 օր
 • Փոխանցման միջնորդավճարը վճարվում է ՀՀ դրամով
 • Փոխանցման ուղարկման համար անհրաժեշտ է Բանկում ունենալ կամ բացել հաշվեհամար
 • Փոխանցումներն ուղարկվում են Ձեր ընտրությամբ ` BEN, OUR և GOUR տարբերակներով
  • BEN– Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից
  • OUR– Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է Բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից
  • GOUR– Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը

Swift փոխանցում ուղարկելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է՝

 • Մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ,
 • Ներկայացնել
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • ստացողի ԱԱՀ,
  • բանկային հաշվեհամար (ԵՄ երկրների համար՝ IBAN),
  • կոդ, BIC կամ Բանկի լրիվ անվանումը և հասցեն, որտեղ փոխանցման հասցեատերը ստանալու է գումարը,
 • Դրամարկղ մուտքագրել դրամական փոխանցման գումարը և միջնորդավճարը
 • Փոխանցման միջնորդավճարը վճարվում է ՀՀ դրամով:

Արտերկրից Ձեր հաշվին Swift փոխանցում ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

 • Տրամադրել ուղարկողին հետևյալ տվյալները՝
 • ԱԱՀ
 • Ձեր հաշվեհամարը
 • “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ վավերապայմանները կախված փոխանցման գումարի արժույթից`
 • Արտերկրից փոխանցման ուղարկումից հետո մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ,
 • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթը,
 • Ստանալ հաշվից միջոցները,
 • Փոխանցման կանխիկացման դիմաց Հաճախորդից գանձվում է կանխիկացման միջնորդավճար:
 • Կանխիկացման սակագին՝

AMD

Ելքագրվող գումարի 0.69%

USD,EUR,RUB

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն, max 0.4%

Անճշտությունների ուղղում վճարման հանձնարարականի տվյալներում, փոխանցումների հետ վերադարձ և փոխանցման մուտքագրման ամսաթվի կամ գումարի ճշտում

USD արժույթով փոխանցումների համար

23,900 AMD

EUR արժույթով փոխանցումների համար

30,900 AMD

RUB արժույթով փոխանցումների համար

5,900 AMD

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Թարմացվել է առ՝ 29-12-2022թ., 03:46:59

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ