VTB-BANK

«Դասական բիզնես» ավանդ

 • Ավանդի արժույթ

  AMD, USD, EUR, RUB

 • Ավանդի ժամկետը

  30 օրից մինչև 365 օր

 • Ավանդի գումարը

  սկսած 200.000 ՀՀ դր.

 • Որոշման վերջնաժամկետը

  1-3 րոպե


Արտարժույթ/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

AMD

5.48%

5.96%

6.82%

7.39%

7.84%

8.58%

8.96%

9.26%

9.07%

8.87%

USD

0.60%

0.85%

0.95%

1.10%

1.30%

1.54%

1.93%

2.13%

2.21%

2.20%

EUR

0.06%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.40%

0.50%

0.70%

0.69%

RUB

1.75%

1.75%

2.94%

2.93%

2.93%

3.71%

3.98%

4.15%

4.11%

4.07%

Արտարժույթ/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

AMD

5.50%

6.00%

6.90%

7.50%

8.00%

8.80%

9.30%

9.75%

9.75%

9.75%

USD

0.60%

0.85%

0.95%

1.10%

1.30%

1.55%

1.95%

2.15%

2.25%

2.25%

EUR

0.06%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.40%

0.50%

0.70%

0.70%

RUB

1.75%

1.75%

2.95%

2.95%

2.95%

3.75%

4.05%

4.25%

4.25%

4.25%

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)

ամենամսյա տոկոսների վճարմամբ *

Արժույթ/

Ժամկետ

30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր
AMD5.61%6.12%7.04%7.64%8.13%8.93%9.34%9.67%9.46%9.24%
USD0.60%0.85%0.95%1.10%1.30%1.55%1.95%2.15%2.23%2.22%
EUR0.06%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.40%0.50%0.70%0.70%
RUB1.76%1.76%2.98%2.97%2.97%3.77%4.06%4.23%4.19%4.15%

Առանց մուտքագրման և ելքագրման

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)

ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ*

Արժույթ/

Ժամկետ

30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր
AMD5.64%6.15%7.08%7.69%8.19%9.00%9.41%9.75%9.54%9.32%
USD0.60%0.85%0.95%1.10%1.30%1.56%1.95%2.15%2.24%2.23%
EUR0.06%0.10%0.10%0.10%0.10%0.10%0.40%0.50%0.70%0.70%
RUB1.76%1.76%2.98%2.98%2.98%3.79%4.07%4.25%4.21%4.16%

 

Ավանդի տեսակը

Ժամկետային ավանդ

Ավանդի գումարի վրա չի թույլատրվում կատարել մուտքագրումներ և ելքագրումներ

Ավանդի արժույթը

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

Ավանդի նվազագույն չափը

ՀՀ դրամով – 200.000
ԱՄՆ դոլարով - 500
ԵՎՐՈ - 400
ՌԴ ռուբլով - 20.000

Տոկոսների վճարում

Ժամկետի ավարտի վերջում կամ ամենամսյա

Ավանդի և տոկոսների (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձ

Ավանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից:

«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք»-ի հաշվարկման օրինակ`

Ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսների հաշվարկման օրինակ`

(200 000 ՀՀ դրամ) * 9.60% = 19 200 ՀՀ դրամ` 365 օրվա  համար:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)`

«APY-Էյ-Փի-Ուայ (այսուհետ` APY)»՝ տվյալ ավանդատեսակի համար հաշվարկված ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը: APY ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը հաճախորդի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և ստացված տոկոսագումարները մայր գումարին ավելացնելու (կապիտալացման) արդյունքում:

APY – տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման օրինակ`

(200 000 ՀՀ դրամ) * 9.60% = 19 200 ՀՀ դրամ` 365 օրվա  համար:

Նկատառում`
*մինչև ավանդի գումարի ներառյալ ՝ 300,000 ԱՄՆ դոլ., 80.000 Եվրո, 15 մլն. ՌԴ ռուբլի չափին հասնելը (ՀՀ դրամով ներգրավման ծավալային սահմանափակումը հանված է)
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանաք դուք՝ ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում: 

Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև 
Անհատ ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև

Թարմացվել է առ՝ 20-10-2021թ., 12:46:03

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ