VTB-BANK

«Արտոնություն» փաթեթ

  Արագություն, հարմարավետություն և շահավետ սպասարկում

 

«Արտոնություն» ծառայությունների փաթեթը համալիր ծրագիր է կայացած հաճախորդների համար, ովքեր չունեն Բանկի ստանդարտ հերթերի ժամանակը եւ ցանկանում են ստանալ բարձրակարգ սպասարկում : Փաթեթի շրջանակներում Ձեզ կտրամադրվի անհատական խորհրդատու, ով կօգնի Ձեզ Բանկի հետ կապված ցանկացած հարցում: Նա կարող է ոչ միայն խորհրդատվություն տրամադրել առկա ծառայությունների վերաբերյալ, այլև առաջարկել լավագույն լուծումներ: Ձեր խորհրդատուն տեղյակ կլինի բոլոր գործերին և կկարողանա տալ համապատասխան դիրքորոշում: Նա նաև կօգնի Ձեզ պատրաստել փաստաթղթեր այս կամ այն գործարքի համար և կազմակերպել ներքոնշյալ բանկային ծառայություններից ցանկացածի ձևակեպումը:

«Արտոնություն» փաթեթի տրամադրման պայմաններն և սակագները

 "Արտոնություն" փաթեթի սպասարկման  վճար*տարեկան 200,000 ՀՀ դրամ կամ
եռամսյակային 60,000 ՀՀ դրամ
Ավանդի ներգրավման պայմաններ** 
Ավանդի ներգրավման պայմաններ + մինչև 0.2% ավանդների գործող տոկոսադրույքին ("Շահավետ", "Հարմարավետ", "Պրոգրես", "Մանկություն")
*"Արտոնություն" փաթեթը   հաճախորդին տրամադրվում  է անվճար ստորև նշված պահանջներից  որևէ մեկին  բավարարելիս, հակառակ դեպքում գործում են 1-ին կետում նշված  "Արտոնություն" փաթեթի համար սահմանված սակագինը.
- Ընտանիքի անդամների բոլոր հաշիվների (Հաճախորդի ավանդների)միջին մնացորդը վերջին 3 ամսվա ընթացքում կազմում է 15 մլն ՀՀ դրամ/ 35 հազ. USD/ 28 հազ.EUR/ 2 մլն. RUR և ավել,
- Հաճախորդը ստանում է ամսական աշխատավարձ 2 մլն ՀՀ դրամ և ավել չափով  "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ի քարտերով վերջին 3 ամսվա ընթացքում
"Արտոնություն" փաթեթը ներառում է հետևյալ  պրոդուկտները`
World Black Edition/Visa Platinum քարտ***Համաձայն "Արտոնություն" փաթեթի  "World Black Edition/Visa Platinum քարտի թողարկման և սպասարկման" պայմանների ու սակագների 
Բանկային հաշիվՀամաձայն "Արտոնություն" փաթեթի բանկային հաշվի սպասարկման պայմանների և սակագների 
Ճանապարհորդական ապահովագրությունՀամաձայն "Արտոնություն" փաթեթի Ճանապարհորդական ապահովագրության սակագների 
Կոնսյերժ պլյուսՀամաձայն "Արտոնություն" փաթեթի "Կոնսյերժ պլյուս" ծառայության սակագների 
Lounge KeyՀամաձայն "Արտոնություն" փաթեթի "Lounge Key" ծառայության սակագների 
Ավանդային պահատուփերՀամաձայն "Արտոնություն" փաթեթի Ավանդային պահատուփերի սակագների 
Մոբայլ/ինտերնետ բանկԱնվճար
ՎարկՀամաձայն "Փրայմ" փաթեթի համար վարկավորման պայմանների
**Բանկն իրավունք ունի փոփոխելու ավանդի տոկոսադրույքը համաձայն  Բանկի ներքին իրավական ակտերի,որը կարտացոլվի կնքվող ավանդային պայմանագրի մեջ:
*** Վարկառուին "Արտոնություն" փաթեթի շրջանակներում տրամադրվում է  World Black Edition քարտ:
Հաճախորդի  ընտանիքի անդամներին որպես հիմանական քարտ տրամադրվում է  Visa Platinum.
**** "Արտոնություն" մասնաճյուղում կարող են սպասարկվել "Փրայմ" մասնաճյուղի բոլոր գործող հաճախորդները, ինչպես նաև  ՎՏԲ Խմբի "Փրայվիթ բանկինգ" և "Արտոնություն" հաճախորդները: 

Արտոնություն փաթեթի բանկային հաշվի սպասարկման պայմաններն ու սակագները

Բանկային Հաշիվ
Բանկային հաշվի բացումԱնվճար
Բանկային հաշվի սպասարկում 
Բանկային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք0.01%
Բանկային հաշվի չնվազող մնացորդ Չի կիրառվում
Բանկային հաշվի փակումԱնվճար
Բանկային գրքույկի տրամադրում300 ՀՀ դրամ
Քաղվածքների տրամադրում
Հաշիվներից ամենամսյա քաղվածքի տրամադրումԱնվճար
Հաճախորդի պահանջով այլ պարբերականությամբ քաղվածքների տրամադրում
Այլ փաստաթղթերի տրամադրում5,000 ՀՀ դրամ
Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքումԱնվճար
Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքից դուրս25,000 ՀՀ դրամ
Լիազորագրի ձևակերպում Բանկում10,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկ մուտք
Հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում 
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար Անվճար
ԵՎՐՈ1մինչև 7,000 Եվրո` անվճար
7,001 Եվրո և ավելիի դեպքում` 0,2% 
ՌԴ ռուբլի RUB - Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված ամենօրյա սակագնի, սակայն 1%-ից ոչ ավել
Ֆունտ ստերլինգմինչև 5,000 ֆունտ ստերլինգ` անվճար, 5,001 ֆունտ ստերլինգ և ավելիի դեպքում` 1%
Կանխիկի ելքագրում
Կանխիկ մուտքագրված միջոցներից
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլիԱնվճար
Ֆունտ ստերլինգ1.5% min 1,000 AMD
Անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից
ՀՀ դրամԱնվճար
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և ՌԴ ռուբլի 0.3%
Ֆունտ ստերլինգ1.5% min 1,000 AMD
Փոխանցումներ և վճարումներ
Փոխանցումներ ՀՀ դրամով
Ներբանկային Անվճար
ՀՀ տարածքում միջբանկային
Վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ
Միջբանկային փոխանցումներ արտարժույթով (SWIFT)2

BEN համակարգ

USD/EUR/RUR արժույթներով

0.15%, min 5,000 max 50,000

OUR համակարգ

USD արժույթով

 0.15%, min 7,000 max 50,000

EUR արժույթով

 0.15%, min 11,000 max 50,000

RUR արժույթով

 0.15%, min 5,000 max 50,000

ՌԴ "ՎՏԲ Բանկ" ԲԲԸ (USD/EUR/RUB)

 0.12%, min 2,000 max 30,000

"Խնայբանկ Ռուսաստան" ԲԲԸ (USD/EUR/RUB) 

 0.12%, min 3,000 max 30,000

GOUR համակարգ 

USD արժույթով

  0.15%, min 20,000 max 50,000
Այլ արժույթով փոխանցումներ (BEN և OUR համակարգով)30.2%, min 15,000 max 100,000
Պարբերական վճարումների հանձնարարականի ձևակերպումԱնվճար
Կատարված փոխանցման հանձնարարականի ուղղում 
Ներբանկային փոխանցումԱնվճար
Այլ բանկեր ՀՀ դրամով փոխանցում1,000 ՀՀ դրամ
Այլ բանկեր արտարժույթով փոխանցում 
ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում23,000  ՀՀ դրամ
Եվրոյով փոխանցումների դեպքում30,000 ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլով փոխանցումների դեպքում5,000  ՀՀ դրամ
Բանկային հաշվին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկումԱնվճար
Այլ ծառայություններ 
SWIFT հաղորդագրության պատճենի տրամադրումԱնվճար
Վճարային փաստաթղթերի պատճենների տրամադրում 
Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 
մինչև 1 տարի վաղեմության2,900 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել վաղեմության4,900 ՀՀ դրամ
Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 1,900 ՀՀ դրամ
Տեղեկանքների տրամադրում 
Տեղեկանքներ հայերեն լեզվով3,000 ՀՀ դրամ
Տեղեկանքներ ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով5,000 ՀՀ դրամ
1 Բացառությամբ վարկի/վարկային գծի օգտագործված մասի մարման նպատակով հաշվին կանխիկ մուտքերի դեպքում, որի ընթացքում հաճախորդից միջնորդավճար չի գանձվում
2 SWIFT փոխանցումների իրականացման համար պետք է պարտդիր Բանկում ունենալ/բացել բանկային/քարտային հաշիվ, որի միջոցով կատարվելու է տվյալ փոխանցումը:
3 GBP, CHF, GEL և Բանկի կողմից գնանշված այլ արժույթ:


 

World Black Edition/ Visa Platinum քարտի թողարկման և սպասարկման պայմաններն ու սակագները

Ծառայության անվանումը / սակագինը (ՀՀ դրամ)
Թողարկում
Քարտի թողարկում1Անվճար
Հավելյալ քարտի թողարկում2
Սպասարկում  
Քարտի սպասարկումԱնվճար
Հավելյալ քարտի սպասարկում 
Չնվազող մնացորդ3-
Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
AMD/USD/EUR/RUB0.01%
Քարտային հաշվի համալրում
Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերումԱնվճար AMD և USD  արժույթների համար,
 EUR արժույթի համար` մինչև 7,000 Եվրո-անվճար; 7,001 Եվրո և ավելիի դեպքում 0.2% (բացառությամբ վարկի/վարկային գծի մարման նպատակով կատարված մուտքերի, որի դեպքում հաճախորդից միջնորդավճար չի գանձվում)
RUB - Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված ամենօրյա սակագնի, սակայն 1%-ից ոչ ավել (բացառությամբ վարկի/վարկային գծի մարման նպատակով կատարված մուտքերի, որի դեպքում հաճախորդից միջնորդավճար չի գանձվում) 
Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Telcell/Easy Pay վճարային տերմինալների միջոցով4Telcell/Easy Pay  տերմինալային ցանցում` 300 AMD
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասնաճյուղերում տեղադրված Telcell վճարային տերմինալներով`100 AMD
Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ ներբանկային փոխանցման միջոցովԱնվճար
Քարտային հաշվի համալրում Cash-in բանկոմատների միջոցովԱնվճար
Քարտով կանխիկ գործարքների իրականացում
Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում` 
"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում  և POS տերմինալներում 1%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ, 4 ԱՄՆ դոլար/4 Եվրո /250 ՌԴ ռուբլի
ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում5
Այլ բանկերի բանկոմատներում և POS-տերմինալներում61.5%, min 2,000 ՀՀ դրամ, 4 ԱՄՆ դոլար/ 4 Եվրո /250 ՌԴ ռուբլի
Քարտով անկանխիկ գործարքների իրականացում
Անկանխիկ գործարքներ առևտրի և սպասարկման կետերում0%
Quasi cash գործարքներ73%
Կանխիկացում քարտային հաշվից` առանց քարտի կիրառման
Հաճախորդի սեփական միջոցների հաշվին
Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում  AMD, USD, EUR, RUR- անվճար
Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացումAMD - անվճար
USD, EUR, RUR- 0.3%
Հաճախորդին տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին
Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում AMD, USD, EUR, RUR-  1%, min 2,000 AMD, 4 AMD/EUR/250 RUR
Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների կանխիկացում 
Քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում`առանց քարտի կիրառման 8
Փոխանցում քարտային հաշվից` 
Ներբանկային փոխանցում1%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ
Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (SWIFT) Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների "Բանկային փոխանցումներ" գլխի 
Ժամկետային ավանդի ձևակերպումԱնվճար
Ժամկետային ավանդի համալրում
Վարկի մարում
Կոմունալ վճարումների իրականցում
Ինտերնետ/Մոբայլ բանկինգ համակարգի միջոցով քարտային հաշվով անկանխիկ գործարքների իրականացում
Փոխանցում քարտային հաշվից` 
Ներբանկային փոխանցում1%, min 2,000 ՀՀ դրամ
Միջբանկային փոխանցում ՀՀ դրամով
Միջբանկային փոխանցում արտարժույթով (SWIFT)Համաձայն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների սակագների "Բանկային փոխանցումներ" գլխի
Ժամկետային ավանդի ձևակերպում91%, min 2,000 ՀՀ դրամ
Ժամկետային ավանդի համալրում
Վարկի մարումԱնվճար
Կոմունալ վճարումների իրականցում
Բանկոմատի միջոցով կոմունալ վճարումների իրականացում9Անվճար
Քարտից գումարի կանխիկացման սահմանաչափեր10
"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներից կանխիկի ելքագրման մեկանգամյա գործարքի առավելագույն գումար6,000,000 ՀՀ դրամ
Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն գումար6,000,000 ՀՀ դրամ/10,000 ԱՄՆ դոլար/10,000 Եվրո/700,000 ՌԴ ռուբլի
Օրական կանխիկ գործարքների առավելագույն քանակ10
Օրական կանխիկացման սահմանաչափի մեծացում (մեկանգամյա) 1,900 ՀՀ դրամ
Քարտով կամ քարտային հաշվով /առանց քարտի կիրառման/ անկանխիկ գործարքների իրականացման սահմանաչափեր 
Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն քանակԱնսահմանափակ
Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն գումար
Լրացուցիչ պայմաններ
Նոր քարտի թողարկում PIN ծածկագրի պահպանմամբԱնվճար
(քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո)
Քարտի վերաթողարկումԱնվճար
 (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ)
Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում Անվճար
Քարտային հաշվի լրացուցիչ այդ թվում նաև այլ պարբերականությամբ քաղվածքի տրամադրում
Քարտի արգելափակում
Քարտի մուտքագրում միջազգային STOP-ցանկ (14 օրով Visa-ի մեկ տարածաշրջանում)15,000
Քարտի մուտքագրում լոկալ STOP-ցանկԱնվճար
Քարտի ելքագրում լոկալ STOP-ցանկից
Քարտի ելքագրում միջազգային STOP-ցանկից 
SMS-բանկինգ
"SMS-բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար11
Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)5
Քարտին վարկային գծի տրամադրում
Օգտագործված վարկային սահմանաչափի մարման համար արտոնյալ ժամանակահատվածՄինչև 55 օր
Արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտին օգտագործված վարկային սահմանաչափից պարտադիր մարման ենթակա նվազագույն վճար10%
Ժամկետանց տոկոսների օրական տույժ 120.10%
Պարտադիր նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում հաշվարկվող տուգանք20,000 ՀՀ դրամ
Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ /օրական ժամկետանց գումարի նկատմամբ/20% նվազագույնը 5000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Մնացորդի դիտում13
"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկոմատներում/Մոբայլ/Ինտերնետ Բանկ համակարգումԱնվճար
Այլ բանկերի բանկոմատներում10 ՀՀ դրամ
ՀՀ սահմաններից դուրս բանկոմատներում250 ՀՀ դրամ
Ծանոթություն
¹ Քարտը թողարկվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:
3 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին: 
4 Քարտային հաշվի համալրման մեկ գործարքի առավելագույն գումարը Telcell/EasyPay ընկերությունների ցանցում կազմում է 60,300 ՀՀ դրամ, իսկ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի տերմինալային ցանցում` 100,300 ՀՀ դրամ: Ընդ որում, քարտային հաշվի համալրման գործարքների գծով չկա սահմանափակում: 
5 ՎՏԲ խմբի անդամ բանկերի ցանկը ներկայացված է Բանկի պաշտոնական կայքում:
6 ՀՀ-ում և արտասահմանում գործող բանկեր, այդ թվում ՎՏԲ-խմբի բանկերի POS-տերմինալներում:
7 Ճանապարհային չեկերի և վիճակախաղի տոմսերի, պարտատոմսերի, թանկարժեք մետաղների գնում, ինչպես նաև խաղատներում և այլ խաղային հաստատություններում գործարքների իրականացում, այդ թվում Ինտերնետի միջոցով:
8Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերում հնարավորության առկայության դեպքում
9Կոմունալ վճարումներն ընդունվում են շուրջօրյա հետևյալ օպերատորների օգտին` «Ուքոմ-մոբայլ», «Բիլայն» (ֆիքսված և բջջային կապ), «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր», «ՀայՌուսԳազԱրդ», «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Շիրակ ջրմուղկոյուղի», «Լոռի ջրմուղկոյուղի», «Արմավիր ջրմուղկոյուղի»,«Յուքոմ»,«Իդրամ», «Viva Cell-MTS»,«Ռոստելեկոմ»:
10 Կիրառվում է բանկոմատի կամ կանխիկացման POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման դեպքում:
11Ամսական միջնորդավճար քարտի շարժի վերաբերյալ անսահմանափակ քանակությամբ SMS-հաղորդագրությունների ուղարկման համար:
12Կիրառվում է վարկային սահմանաչափի մարման վերջնաժամկետի ավարտից 15 օրացուցային օրվա ընթացքում վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասը չմարելու դեպքում: Տույժը կիրառվում է վարկային սահմանաչափի ժամկետանց գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ: 
13 Յուրաքանչյուր դիտման համար 

Ժամկետային ավանդ «Շահավետ (Պրիվիլեգիա)»

1.     Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2.     Ավանդը առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է։
3.     Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են ժամկետի ավարտին։  

Սկզբնական ներդրում/ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

ՀՀ դրամ` 100 000-ից

4.95%

6.45%

6.95%

7.45%

8.20%

8.95%

9.20%

9.75%

10.00%

10.00%

10.10%

10.20%

ԱՄՆ դոլար` 300-ից

0.70%

0.95%

1.10%

1.25%

1.40%

1.55%

1.75%

2.75%

2.85%

2.85%

2.85%

2.85%

ՌԴ ռուբլի`   10 000-ից

0.70%

1.50%

2.40%

2.80%

3.40%

3.80%

4.20%

4.60%

5.00%

5.40%

5.95%

6.45%

Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Ժամկետային ավանդ «Մանկություն (Պրիվիլեգիա)»

1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամով:
2.Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրում կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 60 օրացույցային օր առաջ։
3. Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել` յուրաքանչյուր տարի կամ ժամկետի ավարտին՝ տարեկան կապիտալացմամբ։  

Ավանդի ներդրման գումար/ Ժամկետ

365-5475 օր

ՀՀ դրամ

30.000-ից

ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման %* + 0.45% (5.45%)

*ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման % 27.04.2020թ. դրությամբ - 5.00%

Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Ժամկետային ավանդ «Պրոգրես (Պրիվիլեգիա)»

1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2. Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրումը կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
3. Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել` յուրաքանչյուր ամիս ¹  կամ ժամկետի ավարտին։

¹ Ամսական պարբերականությամբ տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում “Պրոգրես” ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.40%), ԱՄՆ դոլար` (-0.02%),  Ռուսական ռուբլի` (-0.1%):

Սկզբնական ներդրում/ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

1095 օր

1460 օր

ՀՀ դրամ` 30 000-ից

4.65%

6.15%

6.65%

7.15%

7.85%

8.40%

8.75%

9.20%

9.60%

9.60%

9.70%

9.80%

ԱՄՆ դոլար` 100-ից

0.60%

0.85%

1.00%

1.15%

1.30%

1.45%

1.60%

2.50%

2.60%

2.60%

2.60%

2.60%

ՌԴ ռուբլի`   10 000-ից

0.40%

1.20%

2.15%

2.55%

3.15%

3.50%

3.85%

4.20%

4.55%

4.95%

5.50%

6.00%

 Տեղեկատվական ամփոփագիր
 

Ժամկետային ավանդ «Հարմարավետ (Պրիվիլեգիա)» 

1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
2. Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով և ելքագրումներով է: Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրումը կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ:
3. Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել` յուրաքանչյուր ամիս ¹  կամ ժամկետի ավարտին։

¹ ԱմսականպարբերականությամբտոկոսագումարներիվճարմամբավանդներդնելուդեպքումկիրառվումէշեղումՊրոգրեսավանդիհամարգործողտոկոսադրույքիցհետևյալչափով` ՀՀդրամ` (-0.40%), ԱՄՆդոլար` (-0.02%), Ռուսականռուբլի` (-0.1%):

Սկզբնական ներդրում/ժամկետ

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

ՀՀ դրամ` 100 000-ից

6.20%

6.80%

7.45%

7.95%

8.20%

8.45%

ԱՄՆ դոլար` 300-ից

0.80%

0.95%

1.10%

1.25%

1.40%

1.55%

ՌԴ ռուբլի`   10 000-ից

1.35%

1.70%

2.05%

2.50%

2.85%

3.20%

Տեղեկատվական ամփոփագիր 
Ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների պայմաններ  

Վարկավորման պայմաններ

«Արտոնություն» մասնաճյուղի հաճախորդների վարկավորումն իրականացվում է համաձայն Բանկում գործող մանրածախ վարկավորման պայմանների և սակագների: Բացառություն են կազմում հիփոթեքային վարկավորման դեպքում հետևյալ պայմանները`
Վարկի առավելագույն գումար գոյություն ունեցող/կառուցման ընթացքում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով ԱՄՆ դոլարով հիփոթեքային վարկի դեպքում500,000 ԱՄՆ դոլար
 Հայտի դիտարկման միանվագ միջնորդավճարԱնվճար
«Արտոնություն» փաթեթի շրջանակներում վարկային պրոդուկտների տրամադրման պայմաններ
Պրոդուկտի ընդհանուր նկարագրություն
Նպատակային խումբԽումբ 1. ՀՀ "1000 խոշոր հարկ վճարողների" ցանկի կազմակերպությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);    
Խումբ 2. Պետ. հաստատությունների կամ  կազմակերպությունների վերին խավի ղեկավարներ, որտեղ հիմնական բաժնետեր հանդիսանում են  պետ. կազմակերպությունները, դիվանագիտական կորպուսի ղեկավար օղակի աշխատակիցներ, ԱԺ և ՀՀ կառավարության անդամներ;
Խումբ 3. ՀՀ ԿԲ ռեյտինգով "G-" -ից ոչ ցածր ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 4. Աուդիտ անցած ընկերությունների սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 5. Բանկի խոշոր/միջին հաճախորդների  (խոշոր/միջին - համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի) սեփականատերեր և ղեկավարներ (1 և 2 օղակ);
Խումբ 6. Միջազգային կազմակերպությունների լիցենզավորված աշխատակիցներ (World Bank, IMF, ADB, EBRD, UN, UNDP, USAID, WFSP, Council of Europe, etc.); 
Խումբ  7: Ավանդատուներ, որոնց ավանդների ընդհանուր ծավալը կազմում է`   100,000,000 ՀՀ դրամ և ավել (համարժեքայլ արժույթով) 2 ամսից ոչ պակաս վաղեմությամբ;                                                                                               
Խումբ  8: Այլ հաճախորդներ: 
Վարկառուի/երաշխավորի եկամուտների հաստատում1-8 խմբերի հաճախորդների համար հաշվի է առնվում հաստատագրված եկամուտների 100%-ը:
Հաճախորդի պատկանելիությունը 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին որոշվում է «Պրիվիլեգիա» մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, հայտին կցելով ռիսկ-մենեջերի անունով ծառայողական գրություն 1.2 ենթակետում նշված որևէ խմբին հաճախորդի պատկանելիության մասին` ստորագրված "Պրիվիլեգիա" մասնաճյուղի կառավարչի կողմից, ինչը հիմք է հանդիսանում հաճախորդին համապատասխան խմբին դասելու համար: 
ՎՍԾ-ի կողմից չի ստուգվում հաճախորդի պատկանելիությունը խմբին, որը նշված է ծառայողական գրությունում, ինչպես նաև հաճախորդների եկամուտները 
 Visa Infinite  չափանիշներ 
ԱրժույթAMD, USD, EUR, RUR
 Տարեկան անվանական տոկոսադրույքAMD 18%, USD 14%, EUR 12%, RUR 14%
Վարկային գծերի գումար (այն դեպքում, եթե տրամադրվում է ցանկացած արժույթով մեկ վարկային գիծ )Եկամուտների քառապատիկ, բայց ոչ պակաս քան 3,000,000 AMD min (7,000 USD, 5,000 EUR, 230,000 RUR)
Բոլոր վարկային գծերի նվազագույն գումար (այն դեպքում, երբ տրամադրվում են մի քանի վարկեր տարբեր քարտերին: Ընդ որում այլ/կից քարտը կարող է լինել ցանկացած տեսակի (Visa Classic, Visa Gold և այլն)) :3,000,000 AMD (համարժեք USD, Euro, RUR) 
LTV առավելագույն չափԱռանց սահմանափակման
Վարկային գծի առավելագույն ժամկետ36 ամիս
  Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ բոլոր վարկային պրոդուկտների մասով
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներՍտանդարտ
Աշխատանքային ստաժՉի պահանջվում
Տարիքային սահմանափակումներՍահմանված չեն
Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ վճարունակության պահանջներ բոլոր վարկային պրոդուկտների մասով
Որոշումների ընդունման կարգ Հայտը մուտքագրվում է ԱԲՀ, անցնում է յուրաքանչյուր պրոդուկտին համապատասխան փուլեր` առանց ավտոմատ մերժման և ստորագրված և սկանավորված ռիսկ-մենեջերի եզրակացությունը ներկայացվում է ՄԲԶԴ տնօրենին կամ նրա բացակայության ժամանակ վերադաս պաշտոնակատար անձին ( ռիսկ մենեջերի կողմից չի կայացվում որոշում վարկի տրամադրման մասին, նույնիսկ որևէ մեկ նվազագույն պահանջի անհամապատասխանության դեպքում, այլ տրամադրվում է եզրակացություն` պրոդուկտի պահանջներին համապատասխանության/ անհամապատասխանության նշումով) վարկի/վարկային սահմանաչափի տրամադրման որոշման հարցի լուծման համար:
Վարկային գծի դեպքում` ԲՌՎԴ հայտի դիտարկման ժամկետ – կես աշխատանքային օր*: ՄԲՎԴ տնօրենի կողմից որոշման կայացման ժամկետ - կես աշխատանքային օր*:
ՄԲԶԴ տնօրենը կարող է պահանջել ՓՄ կառավարչից կամ ՓՄՄ-ից ցանկացած այլ փաստաթղթեր`  հաճախորդի եկամուտը անուղակի կամ ուղակի հաստատող (ընկերության գործունեության վերլուծություն, որտեղ աշխատում է հաճախորդը, տեղեկատվության հրապարակային աղբյուրներից տեղեկատվություն, տեղեկանքներ և այլն):
  Գործարքի ձևակերպում և վարկի տրամադրում
Փաստաթղթերի մշակման առաջնահերթություն«Արտոնություն» փաթեթ ունեցող/հավանական ունեցող հաճախորդների վարկերի մասով փաստաթղթերը ընդունվում են, դիտարկվում են և մշակվում են Բանկի բոլոր ստորաբաժանումների կողմից առաջնահերթ կարգով- մնացած պրոդուկտների փաստաթղթաշրջանառության հիմնական հերթականությունից դուրս:
Գործարքի ձևակերպում և վարկի տրամադրումՎարկերի դեպքումՎարկային գծերի դեպքում
1. Բեք-օֆիսի կողմից պայմանագրերի ձևակերպման ժամկետ` գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ճիշտ կազմված ամբողջական փաթեթի ստացման պահից  (սքանավորված տեսքով) կես աշխատանքային օր*: Visa Infinite քարտին վարկային գծի գործընթացը նշված է «Արտոնություն» փաթեթի հաճախորդների սպասարկման մասին մեթոդական ուղեցույցի 5-րդ գլխում:
2. Պայմանագրերը ձևակերպվում են բեք-օֆիսի կողմից և ուղարկվում են PDF ձևաչափով «Պրիվիլեգիա» մասնաճյուղ` հաճախորդի և ՓՄ կառավարիչի/փոխարինող անձի/ ստորագրման համար: 
3. Ստորագրված պայմանագրերը սքանավորվում և ուղարկվում են բեք-օֆիս` 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաճախորդի հաշվին վարկի գումարի համալրման համար:
4. Վարկային գործի բնօրինակը պահպանվում է ՓՄ-ում` հաճախորդի գործի մեջ:

Դեպոզիտար պահատուփերի վարձակալություն

ՏեսակՉափսեր1-15 օր16 - 30 օր31 - 90 օր91 - 180 օր181 - 365 օր
Փոքր (74x300x450) մմ10,00015,00025,00030,00040,000
(130x300x450) մմ
Միջին(250x300x450) մմ15,00020,00030,00040,00050,000
(256x300x450) մմ
(260x300x450) մմ
Մեծ(400x300x450) մմ20,00030,00050,00060,00075,000
(450x400x450) մմ
Սուպեր մեծ(520x300x450) մմ30,00045,00060,00075,00090,000
(520x450x450) մմ
Անձնական պահատուփի բանալու կորստի դեպքում գանձվող միջնորդավճար30,000
Ապահովագրավճար10,000
*Ներառյալ ԱԱՀ

Ճանապարհորդական ապահովագրություն

Ապահովագրության պոլիսի տրամադրման  միջնորդավճարԱնվճար*
5,000 ՀՀ դրամ մինչև 64 տարեկանի  դեպքում**
10,000 ՀՀ դրամ 65 տարեկանից մինչև 70 տարեկանի դեպքում**
Ապահովագրության գործողության ժամկետ365 օրվա ընթացքում 30 օր ուղևորության ժամկետով ամբողջ աշխարհ 
Մեկ ապահովագրական պատահարի դեպքում առավելագույն հատուցման գումար30,000 Եվրո
Շտապ բուժ. օգնության համար տարեկան ապահովագրության առավելագույն գումար մեկ անձի համար
Ծանոթություն
*Տրամադրվում է անվճար 1 անգամ Փաթեթի սպասարկման 1 օրացուցային տարվա ընթացքում և "Արտոնություն" փաթեթի սպասարկման միջնորդավճարի պարտավորությունների բացակայության դեպքում: Ապահովագրության ձևակերպման համար հաճախորդը կարող է դիմել Բանկ և 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանալ ապահովագրության պոլիսը: Մեկ անգամից ավելի տրամադրվում է համաձայն "Արտոնություն" փաթեթի  շրջանակներում Ճանապարհորդական ապահովագրության համար սահմանված սակագնի:
**Ներառյալ հաճախորդի էվակուացիա և ռեպատրիացիա
Ապահովագրության վերաբերյալ մնացած պայմանները սահմանվում են ապահովագրական ընկերության կանոններով:

"Lounge Key" ծառայության սակագները

Ծառայության տրամադրումԱնվճար*
Օդանավակայանի Longe Key տարածք մուտքի արժեք***WBE- 30 ԱՄՆ դոլար**
Visa Platinum- 27 ԱՄՆ դոլար**
* Lounge Key տարածք մուտք գործելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել WBE / Visa Platinum քարտը, առանձին քարտ նախատեսված չէ*        
** Lounge Key տարածք մուտք գործելու միջնորդավճարը գանձվում է տեղում անկանխիկ եղանակով Ձեր WBE/Visa Platinum քարտից 
 ***Յուրաքանչյուր հյուրի մուտքի վճար համաձայն քարտապանին ծառայության տրամադրման վերը նշված սակագների

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Թարմացվել է առ՝ 03-11-2019թ., 18:19