VTB-BANK
Վերադառնալ որոնմանը
մարզ Լոռի, ք. Վանաձոր, Հալաբյան փողոց, 2-րդ նրբանցք, բնակելի տուն թիվ 7

Գրավադրված գույքերի վաճառքի կարգը և պայմանները
-Բանկում գրավադրված հրապարակային վաճառքի փուլում գտնվող գույքերի վաճառքն իրականացվում է համապատասխանաբար Դատական ակտերի հարկադիր կատարման (այսուհետ`ԴԱՀԿ) ծառայության էլեկտրոնային կամ Սնանկության աճուրդային հարթակներում:
-Բանկում գրավադրված և ԴԱՀԿ ծառայության էլեկտրոնային աճուրդային վաճառքի փուլում գտնվող գույքի վաճառքի աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը լոտի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով նախավճար է սառեցնում ARCA համակարգի միջոցով, կամ վճարում ԴԱՀԿ ծառայության դրամարկղ, կամ փոխանցում դեպոզիտ հաշվին։ 
-Բանկում գրավադրված և ԴԱՀԿ ծառայության էլեկտրոնային աճուրդային վաճառքի փուլում գտնվող գույքի վաճառքի աճուրդի մասնակցելու և  անցկացման կարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ harkadir.ajurd.am կայքի միջոցով:
-Բանկում գրավադրված և Սնանկության աճուրդային վաճառքի փուլում գտնվող գույքի վաճառքի աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը պարտապանի Սնանկության կառավարիչի դրամարկղին վճարում կամ աճուրդի մասնակցության հատուկ հաշվին փոխանցում է աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը` համապատասխանաբար աճուրդի մեկնարկային գնի 1 % և 5 %: 
-Բանկում գրավադրված և Սնանկության աճուրդային վաճառքի փուլում գտնվող գույքի վաճառքի աճուրդի մասնակցության և  անցկացման կարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ  www.azdarar.am կայքի միջոցով:

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ