VTB-BANK

Առևտրային գործառնություններ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ իրականացնում է առք ու վաճառքի գործարքներ բորսայում և արտաբորսայում, ինչպես նաև առաջարկում է արժեթղթերի գրավադրմամբ ‎ֆինանսավորում։

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն հանդիսանում է ՀՀ պետական (գանձապետական) պարտատոմսերի առաջնային շուկայի գործակալ:

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հատուկ ուշադրություն է դարձնում ոչ բանկային ‎ֆ‎ինանսական կազմակերպություններին, մասնավորապես նրանց համար մշակվել է հատուկ սակագնային սանդղակ (տես սակագներ 1.4.3., 2.3.1., 2.3.2., բրոքերային սպասարկում/սակագներ,  պահառություն/սակագներ):

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ զբաղեցնում է առաջնային դիրքեր արժեթղթերի գրավադրմամբ ֆ‎ինանսավորման ոլորտում։ Տվյալ ոլորտը Բանկի համար հանդիսանում է ոչ միայն միջբանկային շուկայի լրացում, այլև ունի մի շարք առավելություններ, որոնցից ամենակարևորը բարձրորակ ապահովման առկայությունն է։

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ կնքում է հակադարձ ռեպո համաձայնագրեր` հաշվի առնելով Բանկի կողմից ընդունելի պարտատոմսերի համար սահմանված գնահատման մեխանիզմը:

Հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման առավելագույն ժամանակահատվածը հիմնականում չի գերազանցում 21 օրացուցային օրը, իսկ գործարքի տոկոսադրույքը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով:

Բանկի կողմից հաճախորդների յուրաքանչյուր դասի համար սահմանվում է հակադարձ ռեպո գործարքի առավելագույն սահմանաչափ:

Թարմացվել է առ՝ 08-01-2021թ., 19:21

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ