VTB-BANK

Բրոքերային սպասարկում

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ առաջարկում է բորսայում և արտաբորսայում իր կամ հաճախորդի անունից, բայց հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների իրականացում։ Բրոքերային սպասարկումը նախատեսված է ‎‎ֆոնդային շուկաներում ինքնուրույն աշխատող և ներդրումային որոշումներ կայացնող հաճախորդների համար։ Տվյալ ծառայության առավելություններից մեկն այն է, որ հաճախորդը մեկ անգամ կնքելով պայմանագիր Բանկի հետ, հնարավորություն է ստանում յուրաքանչյուր պահին, անսահմանափակ քանակով իրականացնել ներդրումներ ‎‎ֆոնդային շուկայի տարբեր գործիքներում։

Մեր առավելությունները`

  • ՎՏԲ խմբի փորձը և գլոբալ հնարավորությունները,
  • Բարձր հուսալիությունը և անբասիր հեղինակությունը,
  • Պրո‎ֆ‎եսիոնալիզմը,
  • Համապարփակությունը,
  • Առանձնահատուկ մոտեցում,
  • Շահավետ սակագներ,
  • Հատուկ պայմաններ շուկայի պրո‎ֆեսիոնալ մասնակիցների համար։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: 

 

Իրավաբանական անձինք ներկայացնում են`

Ֆիզիկական անձինք ներկայացնում են`

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ), բացառությամբ "Ա" կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ/"Ա" կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ *

Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինքԻրավաբանական անձինքՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններՀՀ Կենսաթոշակային ֆոնդեր
Գործարքներ հայկական շուկայում1
մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամգործարքի 0.04%, min 7000 ՀՀ դրամգործարքի 0.03%, min 5000 ՀՀ դրամգործարքի 0.02%, min 3000 ՀՀ դրամգործարքի 0.01%, min 2000 ՀՀ դրամ
50 մլն.- 200 մլն. ՀՀ դրամգործարքի 0.03%գործարքի 0.02%գործարքի 0.015%
200 մլն. ՀՀ դրամ և ավելիգործարքի 0.02%գործարքի 0.01%
Գործարքներ ռուսական շուկայում2
մինչև 10 մլն. ՀՀ դրամ0.04% գործաքրի գումարից, min 3000 ՀՀ դրամ + Օպերատորի սակագին 
10 մլն.- 100 մլն. ՀՀ դրամ0.035% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
100 մլն.- 1 մլրդ. ՀՀ դրամ0.025% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
1 մլրդ. ՀՀ դրամ և ավելի0.02% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան)3

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%

min 3000 ՀՀ դրամ

առավելագույնը 20000 ՀՀ դրամ

Այլ կոնտրագենտների համակարգերի միջոցով բրոքերային ծառայությունների սակագները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով 

Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ) Ա կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ/Ա կարգի պետություններում գրանցված իրավաբանական անձանց հետ *

Ծառայության անվանումըՖիզիկական անձինքԻրավաբանական անձինքՀՀ Բանկեր և ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպություններ
Բրոքերային հաշվի բացում և սպասարկում50000 ՀՀ դրամ70000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ հայկական շուկայում 11% գործարքի գումարից, min 10000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ ռուսական շուկայում 21% գործարքի գումարից, min 10000 ՀՀ դրամ
Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%, նվազագույնը 30000 ՀՀ դրամ

1 Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:

2 Սակագներում ներառված չեն հարկերը,

3 Սակագները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:

* Ներառյալ ԱԱՀ:

Ներքին կանոններ

Օրինակելի պայմանագրեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Թարմացվել է առ՝ 19-11-2019թ., 05:34

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին