VTB-BANK

ԿԱՍԿՈ

Ապահովագրության ժամկետ - 1 տարի                                                                                                                                                   

Ապահովագրական ռիսկեր
•    ճանապարհատրանսպորտային պատահար
•    հրդեհ
•    պայթյուն
•    բնական աղետներ
•    երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ
և այլն

ԿԱՍԿՈ-ն ավտոտրանսպորտային միջոցի կամավոր ապահովագրությունն է, որն իրականացվում է Բանկում տրամադրող ավտովարկերի գծով գրավադրված ավտոմեքենաների համար: Ընդ որում, հատուցումն իրականացվում է անկախ այն փաստից, թե ով է պատահարի մեղավորը` համաձայն գործող պայմանագրի ու պայմանների:

Ապահովագրական ծածկույթի մեջ մտնում են հետևյալ ռիսկերը`
•    ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ,
•    հրդեհ, պայթյուն,
•    ավտոմեքենայի վրա  տարատեսակ առարկաների վայր ընկնել,
•    տարերային աղետներ` երկրաշարժ, ջրհեղեղ, կարկուտ, կայծակ և այլն,
•    կենդանիների կողմից հասցված վնաս,
•    երրորդ անձանց հակաօրինկան գործողություններ և այլն:

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`
•    ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուց և հայտնի դառնալու պահից հետո անհապաղ զանգահարել Ապահովագրական ընկերություն և հայտնել պատահարի մասին,
•    կախված ապահովագրական պատահարի բնույթից` զանգահարել նաև ՀՀ Ոստիկանություն, Պետավտոտեսչություն (ՊԱՏ), Հրշեջ ծառայություն,
•    չտեղաշարժել ավտոտրանսպորտային միջոցը մինչև Ապահովագրական ընկերության և ՊԱՏ-ի ժամանումը, գրանցել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակից տրանսպորտային միջոցների տվյալները,
•    առանց Ապահովագրական ընկերության գրավոր համաձայնության ոչ մի դեպքում չընդունել իր մեղքը` լրիվ կամ մասնակի, և չվերցնել ոչ մի պարտավորություն իր վրա,
•    դեպքի մասին Ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելուց հետո ներկայացնել  ապահովագրական հատուցում ստանալու գրավոր դիմում:

Ապահովագրական ծածկույթի չափը սահմանվում է վարկային պայմանագրով:

Ուշադրություն !  - Ավտոմեքենան անհրաժեշտ է օգտագործել բացառապեu անձնական oգտագործման համար նախատեuված և ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չառնչվող նպատակներով, այդ թվում` չօգտագործել որպես տաքսի: Այլապես ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու դեպքում Ապահովագրական ընկերությունը կարող է հրաժարվել կատարել հատուցում:

Ապահովագրական պայմանագրի ռիսկերին, բացառություններին, ինչպես նաև հատուցման ընթակարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ ընթերցելով ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկները, ինչպես նաև ԿԱՍԿՈ-ի գծով Ապահովագրական ընկերությունների պայմանները ըստ ստորև նշված հղումների`

ԿԱՍԿՈ Ապահովագրության պայմաններ Նաիրի Ինշուրանս 
ԿԱՍԿՈ Ապահովագրության պայմաններ Ինգո Արմենիա 
ԿԱՍԿՈ Ապահովագրության պայմաններ Ռոսգոսստրախ Արմենիա 
ԿԱՍԿՈ Ապահովագրության պայմաններ Ռեսո 

Թարմացվել է առ՝ 13-04-2020թ., 10:15

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ