VTB-BANK

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՅԹՈՒՆ

Ապահովագրության ժամկետ - 1 տարի                                                                                                                                                   

Ապահովագրական ծածկույթ`
Չվճարված կանխավճար

Կանխավճարի ապահովագրությունը դա վարկառուի հիփոթեքային պարտավորության մի մասի ապահովագրումն է:

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն տրամադրում է հիփոթեքային վարկեր կանխավճարի ապահովագրության պայմանով, ըստ որի Ձեր կողմից վճարվող կանխավճարը կարող է նվազեցվել գույքի արժեքի մինչև 10 և ավելի տոկոսի չափով, պայմանով, որ չվճարված կանխավճարի գումարը կապահովագրվի: 


Կանխավճարի ապահովագրության դեպքում չհատուցվող գումար չի կիրառվում:

Ապահովագրական պայմանագրի ռիսկերին, բացառություններին, ինչպես նաև հատուցման ընթակարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ ընթերցելով ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկները, ինչպես նաև Դժբախտ պատահարներից ապահովագրական պրոդուկտի գծով Ապահովագրական ընկերությունների պայմանները ըստ ստորև նշված հղումների `

Կանխավճարի Ապահովագրության պայմաններ Սիլ Ինշուրանս 

Հիփոթեքային պարտավորության (Կանխավճարի) ապահովագրության հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ_Ռոսգոսստրախ-Արմենիա

Հիփոթեքային պարտավորության (Կանխավճարի) ապահովագրության հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ_Սիլ Ինշուրանս

Թարմացվել է առ՝ 16-07-2021թ., 18:41

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ