VTB-BANK

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՅԹՈՒՆ

Ապահովագրության ժամկետ –1 տարի                                                                                                                                                   

Ապահովագրական ռիսկեր
•    դժբախտ պատահարի արդյունքում ի հայտ եկած մահ
•    դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության մշտական կորուստ
•    դժբախտ պատահարի արդյունքում աշխատունակության ժամանակավոր կորուստ

Ապահովագրական ծածկույթի մեջ մտնում են հետևյալ ռիսկերը`
•    աշխատունակության ժամանակավոր կորուստ դժբախտ պատահարի արդյունքում, 
•    աշխատունակության մշտական կորուստ դժբախտ պատահարի արդյունքում (աշխատունակության մշտական կորուստ հասկացության տակ հասկանում ենք 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կարգի հաշմանդամությունը` համաձայն փաստաթղթերի/համապատասխան կառույցներից տրամադրված տեղեկանքների),
•    դժբախտ պատահարի արդյունքում ի հայտ եկած մահ:

Ապահովագրական ծածկույթի չափը սահմանվում է վարկային պայմանագրով:

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է`
•    անհապաղ հայտնել Ապահովագրական ընկերությանը ապահովագրական պատահարի առաջացման մասին, 
•    կատարել Ապահովագրական ընկերության ներկայացուցչի/օպերատորի ցուցումները,
•    հայտնել համապատասխան մարմիններին/կառուցվածքային ստորաբաժանումներին (ՀՀ Ոստիկանություն, Բժշկական հաստատություն և այլն),
•    Ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել դիմում-հայտ հատուցման վերաբերյալ, ինչպես նաև Ապահովագրական ընկերության կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր:


Ապահովագրական պայմանագրի ռիսկերին, բացառություններին, ինչպես նաև հատուցման ընթակարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ ընթերցելով ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկները, ինչպես նաև Դժբախտ պատահարներից ապահովագրական պրոդուկտի գծով Ապահովագրական ընկերությունների պայմանները ըստ ստորև նշված հղումների `
 

Դժբախտ պատահարներից Ապահովագրության պայմաններ Նաիրի Ինշուրանս 
Դժբախտ պատահարներից Ապահովագրության պայմաններ Ինգո Արմենիա 
Դժբախտ պատահարներից Ապահովագրության պայմաններ Ռոսգոսստրախ Արմենիա 
Դժբախտ պատահարներից Ապահովագրության պայմաններ Ռեսո 

 

Թարմացվել է առ՝ 22-01-2021թ., 19:54

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ