VTB-BANK

ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԱԿՏԻՎ

Ապահովագրական հատուցման առավելագույն սահմանաչափ`
Ապահովագրական գումար մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ 
Ապահովագրական ռիսկեր` 
•    ներքին հարդարանք և ինժեներական սարքավորումներ 
•    քաղաքացիական պատասխանատվություն 

Ապահովագրավճար` 14 900 ՀՀ դրամ

Չհատուցվող գումար` չի նախատեսվում

Ապահովագրությունն իրականացվում է առանց գույքի զննման

Ապահովագրական ծածկույթի մեջ ներառված ռիսկերն են`

•    բնակարանի ներքին հարդարանքի և/կամ ինժեներական սարքավորումների վնասումը հրդեհի, պայթյունի, կայծակի, տրանսպորտային միջոցների վրաերթի, կենդանու հետ բախման, ապահովագրության օբյեկտի վրա թռչող սարքերի, դրանց մասերի, բեռի կամ ծառերի վայր ընկնելու արդյունքում, սեփականության նկատմամբ հանցագրծությունները՝ կոտրանքով գողություն, ավազակություն, այլ անձանց կողմից գույքի դիտավորությամբ ոչնչացում և այլն,
•    երրորդ անձանց առողջությանը և/կամ գույքին պատճառված վնասը` հրդեհի, պայթյունի, ջրի արտահոսքի և այլ ռիսկերի ի հայտ գալու դեպքում:

Ապահովագրության չեն ընդունվում`

•    բազմաբնակարանային տներում տեղակայված բնակարանները, որոնցում իրականացվում է կապիտալ վերանորոգում կամ որոնք ունեն կապիտալ վերանորոգման կարիք, 
•    բազմաբնակարանային տներում տեղակայված բնակարանները, որոնք ներառված են տարաբնակեցման պլաններում մոտակա 12 ամիսների ընթացքում, 
•    խարխուլ շինությունները, որոնց մաշվածությունը կազմում է 75 և ավելի տոկոս, 
•    150 քառ.մ գերազանցող մակերես ունեցող բնակարանները, 
•    վթարային վիճակում գտնվող կամ քանդման ենթակա շենքերում գտնվող բնակարանները, 
•    փայտից տները և շինությունները, ինքնակամ կառույցները:

 Ի՞նչ պետք է անել Ապահովագրական պատահարի դեպքում`

•    անհապաղ (առաջին իսկ հնարավորության դեպքում) հայտնել «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ին ապահովագրական պատահարի առաջացման մասին` զանգահարելով (012) 88 88 88 շուրջօրյա հեռախոսահամարով,
•    տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարի նշաններ ունեցող իրադարձության մասին անհապաղ հայտնել համապատասխան իրավասու մարմիններին (ՀՀ Ոստիկանություն, Հրշեջ ծառայություն և այլն),
•    Ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել դիմում-պահանջագիր ապահովագրական հատուցման մասին, ինչպես նաև ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ ուղեկցող փաստաթղթեր:

Ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում ապահովագրական հատուցումը կատարվում է համաձայն Ապահովագրական ընկերության Ապահովագրության պայմանների, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ` այցելելով Ապահովագրական ընկերության գլխամասային գրասենյակ, կամ ընթերցելով ապահովագրական պրոդուկտի գծով  Ծրագիրը, ինչպես նաև ստորև ներկայացված հակիրճ տեղեկատվական թերթիկը`

Բնակարան ակտիվ հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ Ռոսգոսստրախ Արմենիա

Թարմացվել է առ՝ 13-04-2020թ., 10:57

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին