VTB-BANK

ԱՊԱՀՈՎ ՔԱՐՏ

Ապահովագրական հատուցման առավելագույն սահմանաչափ`
Ապահովագրական գումար  մինչև 500 000 ՀՀ դրամ
 
Չհատուցվող գումար ` չի նախատեսվում

Ինչպիսի՞ ռիսկեր են ապահովագրվում`
•    երրորդ անձանց կողմից բանկային քարտերը կեղծելու միջոցով չարտոնված գործարքների իրականացումը,
•    գողացված կամ կորցրած բանկային քարտերի միջոցով երրորդ անձանց կողմից չարտոնված գործարքների իրականացումը քարտի արգելափակմանը նախորդող 24 ժամվա ընթացքում,
•    կողոպուտի կամ ավազակության ճանապարհով դրամական միջոցների հափշտակությունը Քարտապանի կողմից գումարի` բանկոմատից ստացմանը հաջորդող 15 րոպեների ընթացքում,
•    կորցրած, գողացված կամ կեղծված բանկային քարտերի օգտագործմամբ չարտոնված գործարքների իրականացման արդյունքում ձևավորված պարտավորությունների հատուցումը,
•    Ապահովագրված քարտի վերաթողարկման արդյունքում համապատասխան ծախսերի հատուցումը:

Ապահովագրական պատահար չեն համարվում և հատուցման ենթակա չեն վնասները, որոնք առաջացել են`
•    քարտապանի կողմից քարտը ստոպ-լիստ չգցելու (արգելափակելու), ինչպես նաև PIN կոդի տվյալները կողմնակի անձանց հասանելի դարձնելու կամ նման կասկածի հետևանքով,
•    քարտապանի կանխամտածված և/կամ անօրինական գործողությունների արդյունքում,
•    քարտապանի կողմից բանկային քարտի օգտագործման կանոնների և/կամ սպասարկման կարգի խախտման հետևանքով,
•    քարտապանի կողմից բանկային քարտերի օգտագործումն ու սպասարկումը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի խախտման դեպքում:

Ի՞նչ պետք է անել Ապահովագրական պատահարի դեպքում`
•    անմիջապես արգելափակել քարտը և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, բայց ոչ ուշ, քան պատահարի պահից 48 ժամվա ընթացքում` զանգահարել ՌԵՍՈ ԱՓԲԸ (060) 27 57 57 շուրջօրյա հեռախոսահամարով,
•    անմիջապես դիմել ՀՀ Ոստիկանություն կամ այլ իրավասու մարմիններին,
•    ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել դիմում-պահանջագիր ապահովագրական հատուցման մասին, ինչպես նաև ապահովագրության պայմաններով սահմանված այլ ուղեկցող փաստաթղթեր:

Ապահովագրական պատահարի առաջացման դեպքում ապահովագրական հատուցումը կատարվում է համաձայն Ապահովագրական ընկերության Ապահովագրության պայմանների, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ` այցելելով ՌԵՍՈ ԱՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակ, ինչպես նաև ընթերցելով ստորև ներկայացված փաստաթղթերը:

Ապահով քարտ հակիրճ տեղեկատվական թերթիկ Ռեսո

Հուշաթերթիկ Ապահովագրված անձի համար Ռեսո

Թարմացվել է առ՝ 13-04-2020թ., 10:27

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին