VTB-BANK

Երեք սեգմենտի երաշխիքներ


Երեք սեգմենտի երաշխիքներ
Երաշխիքի գումար և արժույթԵրաշխիքի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարԱպահովվածությունՍեգմենտ
AMDմինչև 20 000 000 ներառյալ0.75% եռամսյակի համար*, նվազագույնը` 15.000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)1. Մինչև 3 000 000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) երաշխիքները տրամադրվում են նվազագույնը 1 անձի երաշխավորությամբ (ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, անհատ ձեռներեց) առանց գրավային ապահովվածություն
2. 3 000 000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) ավել երաշխիքները տրամադրվում են.
2.1 Երաշխավորություն -ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, անհատ ձեռներեց և
2.2  Գրավային ապահովվածություն.
• անշարժ գույք                                                                                           
• շարժական գույք
Ստանդարտ
USDմինչև 40 000 ներառյալ
EURմինչև 35 000 ներառյալ
AMD20 000 000 - 80 000 000 ներառյալ0.5% եռամսյակի համար* (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)1. Երաշխավորություն -ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, անհատ ձեռներեց և
2.  Գրավային ապահովվածություն.
• անշարժ գույք                                                                                           
• շարժական գույք
Առաջնային
USD40 001 - 200 000 ներառյալ
EUR35 001 - 160 000 ներառյալ
AMD80 000 000 ավելԱռաջնային դասի վերին սահման
USD200 000 ավել
EUR160 000 ավել
Միջազգային երաշխիքներ - պայմանագրային
Գրավի ապահովագրությունԲանկի ընթացակարգերի համաձայն
Երաշխիքի դադարում (վաղաժամկետ մարում)-
Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացի գումարի ավելացումից և ժամկետի երկարաձգումից)25 000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի վճարումվճարման ենթակա գումարի 0.3%, նվազագույնը` 45 000 ՀՀ դրամ առավելագույնը` 100 000 ՀՀ դրամ
ժամկետանց հիմնական պարտավորության   նկատմամբ կիրառվող տույժ
 
0.1% օրական
ժամկետանց  տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ 0.1% օրական
*Երաշխիքի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գանձված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա չէ: ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ:
**Երաշխիքի գումարի ավելացման և/կամ գործողության ժամկետի երկարաձգման դեպքում գանձվում է երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար ավելացված գումարի/ժամկետի չափով:

 

Թարմացվել է առ՝ 22-07-2019թ., 13:24:15

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ