VTB-BANK

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ:


  Online հայտ

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ:

  Ներկայումս գործող «Շահավետ», «Պրոգրես» և «Հարմարավետ» ժամկետային ավանդատեսակները կփոխարինվեն համապատասխանաբար «Կայուն», «Ավելացող» և «Անսահման» ավանդատեսակների նույն ժամկետով և այդ ժամկետին համապատասխան նոր ավանդատեսակի` երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքով:

  «Տոկոսի վճարումը սկզբում» եղանակն ընտրած ավանդներին, այդ թվում «Տոկոսի վճարումը ամսական» եղանակն ընտրած «Սոցիալական» ավանդատեսակների դեպքում կկիրառվի տեղեկատվական ամփոփագրի 3.3. կետի պայմանը, այն է՝ պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո Ավանդի գումարը կմուտքագրվի տվյալ Ավանդի պայմանագրում նշված Ավանդի մարման հաշվին նույն արժույթով` տվյալ բանկային հաշվի համար Բանկում գործող պայմաններով և սակագներով:

  Շահավետ ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

  Պրոգրես ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

  Հարմարավետ ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

  Սոցիալական ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

  “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

   

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

  Թարմացվել է առ՝ 22-11-2023թ., 14:48

  Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

  Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

  Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

  Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

  Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

  Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

  Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
  Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ