VTB-BANK

Սոցիալական ժամկետային ավանդ

 • Տոկոս

  Տոկոս

  4.75% - 7.8%
  տարեկան եկամտաբերություն

  4.76% -7.78%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  60-ից մինչեւ 365 օր

   

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  10.000 ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  համալրմամբ 

  նվազեցմամբ


Online հայտ

Սոցիալական ժամկետային ավանդ

Ավանդի տոկոսադրույքներ*

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

10.000 ֏

4.75%5.10%5.80%6.30%6.60%7.10%7.80%
 • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ կենսաթոշակառուների կողմից

 • Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ

 • Ավանդը համալրմամբ է և նվազեցմամբ

 • Ավանդի ժամկետ՝ 60-ից 365 օր

 • Ավանդի նվազագույն գումար՝ 10.000 ՀՀ դրամ

 • Ավանդից նվազեցումներ հնարավոր է կատարել մինչև ավանդի նվազագույն շեմը:

 • Ավանդի տոկոսագումարները Ձեր ընտրությամբ վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս կամ ավանդի ժամկետի ավարտին:

 • Տոկոսների ստացման «ամսական պարբերականությամբ» եղանակով ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում՝ «Սոցիալական- ժամկետի ավարտին » ավանդի համար գործող տոկոսադրույքներից (-0.40%) չափով: 

 • Տոկոսագումարները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Ձեր  Ավանդը  կարող  եք  համալրել  հետևյալ  տարբերակներով`

Դուք կարող եք յուրաքանչյուր պահի դադարեցնել ավանդի պայմանագիրը և ստանալ ավանդի գումարը

 • Ավանդատուի կողմից Ավանդի պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ` տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել բազմակի անգամ ավանդի ժամկետը լրանալւց հետո:

 • Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

Ավանդի գումարից կախված Դուք կարող եք ստանալ նվեր քարտ` 

 • Visa Classic կամ Mastercard Standard  - մինչև 7.000.000 ՀՀ դրամ, 15.000 ԱՄՆ դոլար, 750.000 ՌԴ ռուբլի ընդհանուր գումարի ավանդ/ների համար,
 • Visa Gold կամ Mastercard Gold - 7.000.001 ՀՀ դրամ, 15.001 ԱՄՆ դոլար, 750.001 ՌԴ ռուբլի և ավել ընդհանուր գումարի ավանդ/ների համար:

Ավանդի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալ քարտերի համար կգործեն սպասարկման հետևյալ արտոնյալ սակագները`

 • Քարտի սպասարկման ամսական վճար` 0 ՀՀդրամ
 • Բանկի բանկոմատներում քարտից կանխիկացման վճար` 0%

Մնացած բոլոր սակագները սահմանվում են համաձայն Բանկում գործող ստանդարտ սակագների:

Ուշադրություն!!! Ավանդի(ների) ժամկետը լրանալու կամ ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցնելու ամսաթվին հաջորդող ամսից սկսած քարտի համար կկիրառվի ամսական սպասարկման և Բանկի բանկոմատներից կանխիկացման վճար` համաձայն համապատասխան տեսակի քարտի համար գործող սակագների:

1.    Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
2.   
Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

3. Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Թարմացվել է առ՝ 24-11-2021թ., 18:29

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ