VTB-BANK

Սոցիալական

 • Տոկոս

  Տոկոս

  մինչև 8%

 • Ավանդի ժամկետ

  Ավանդի ժամկետ

  61-ից մինչեւ 365 օր

   

 • Ավանդի գումար

  Ավանդի գումար

  10.000 ՀՀ դրամից

 • Ավանդի պայման

  Ավանդի պայման

  համալրմամբ 

  նվազեցմամբ


Online հայտ

Սոցիալական

Ավանդի տոկոսադրույքներ*

Նվազագույն գումար/Ժամկետ

61-180 օր

181-365 օր

Ժամկետի վերջում

6.00%8.00%

Յուրաքանչյուր ամիս

5.80%7.50%
 • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ կենսաթոշակառուների կողմից

 • Ավանդի արժույթ՝ ՀՀ դրամ

 • Ավանդը համալրմամբ է և նվազեցմամբ

 • Ավանդի ժամկետ՝ 61-ից 365 օր

 • Ավանդի նվազագույն գումար՝ 10.000 ՀՀ դրամ

 • Ավանդից նվազեցումներ հնարավոր է կատարել մինչև ավանդի նվազագույն շեմը:

 • Ավանդի տոկոսագումարները Ձեր ընտրությամբ վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս կամ ավանդի ժամկետի ավարտին:

 • Տոկոսագումարները կարող են վճարվել Բանկում բացված Ձեր բանկային կամ քարտային հաշվին:

Ուշադրություն! «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Ձեր  Ավանդը  կարող  եք  համալրել  հետևյալ  տարբերակներով`

Դուք կարող եք յուրաքանչյուր պահի դադարեցնել ավանդի պայմանագիրը և ստանալ ավանդի գումարը

 • Ավանդատուի կողմից Ավանդի պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ` տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով:

 • Ձեր ավանդը կարող է ավտոմատ երկարաձգվել բազմակի անգամ ավանդի ժամկետը լրանալւց հետո:

 • Ավանդն ավտոմատ երկարաձգվում է նույն ժամկետով և պայմաններով, իսկ տոկոսադրույքը սահմանվում է երկարաձգման պահին գործող տոկոսադրույքը:

Ավանդի գումարից կախված Դուք կարող եք ստանալ նվեր քարտ` 

 • Visa Classic կամ Mastercard Standard  - մինչև 7.000.000 ՀՀ դրամ, 15.000 ԱՄՆ դոլար, 750.000 ՌԴ ռուբլի ընդհանուր գումարի ավանդ/ների համար,
 • Visa Gold կամ Mastercard Gold - 7.000.001 ՀՀ դրամ, 15.001 ԱՄՆ դոլար, 750.001 ՌԴ ռուբլի և ավել ընդհանուր գումարի ավանդ/ների համար:

Ավանդի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալ քարտերի համար կգործեն սպասարկման հետևյալ արտոնյալ սակագները`

 • Քարտի սպասարկման ամսական վճար` 0 ՀՀդրամ
 • Բանկի բանկոմատներում քարտից կանխիկացման վճար` 0%

Մնացած բոլոր սակագները սահմանվում են համաձայն Բանկում գործող ստանդարտ սակագների:

Ուշադրություն!!! Ավանդի(ների) ժամկետը լրանալու կամ ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցնելու ամսաթվին հաջորդող ամսից սկսած քարտի համար կկիրառվի ամսական սպասարկման և Բանկի բանկոմատներից կանխիկացման վճար` համաձայն համապատասխան տեսակի քարտի համար գործող սակագների:

*Տոկոսների ստացման ժամկետի վերջում եղանակով ներդրված ավանդների համար գործող տոկոսադրույքներ

Սոցիալական ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

 

Թարմացվել է առ՝ 19-11-2019թ., 04:26

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին