VTB-BANK
Աշխատավարձային քարտեր

Աշխատավարձային քարտեր

 • Քարտի սպասարկման արտոնյալ պայմաններ
 • Վարկավորման արտոնյալ պայմաններ
 • Մինչև 3 մլն օրական կանխիկացման սահմանաչափ
 • 4 արժույթ 1 քարտում
 • Անվտանգության 3D Secure համակարգ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ իրավաբանական անձանց հնարավորություն է ընձեռում ստեղծել աշխատավարձի վճարման արդյունավետ համակարգ:

Առավելություններ ընկերությունների համար`

 • անհատական մենեջերի տրամադրում,
 • աշխատավարձի վճարման պարզեցված գործընթաց,
 • հաշվապահոււթյան վարման պարզեցված մեխանիզմ,
 • դրամարկղի և հաշվապահության աշխատակիցների գծով ծախսերի կրճատում,
 • կանխիկ դրամական միջոցների պահպանության և տեղափոխման հետ կապված խնդիրների բացակայություն,
 • աշխատավարձի վճարման ավելի անվտանգ և կոնֆիդենցիալ գործընթաց:

Առավելություններ աշխատակիցների համար`

Կազմակերպության աշխատակիցները ստանում են

 • Visa և/կամ MasterCard միջազգային առաջատար վճարային համակարգերի աշխատավարձային քարտերի բոլոր առավելությունները:
 • աշխատավարձային քարտին կցվում է 4 արժույթ` ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի, որի շնորհիվ Դուք անկախ եք արտարժույթի փոխանակման կուրսի տատանումներից,
 • աշխարհի ցանկացած վայրում խանութներում և առևտրային կենտրոններում ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարումներ կատարելու հնարավորություն,
 • անվճար կանխիկացում Բանկի բանկոմատներում,
 • վարկավորման արտոնյալ սակագներ և պայմաններ:
 • անվտանգ առցանց գնումներ 3D Secure ծառայության շնորհիվ: Գործարքի պահին Դուք ստանում եք SMS-հաղորդագրություն վեցանիշ գաղտնաբառով վճարումը հաստատելու համար:

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):
 
Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Աշխատավարձային քարտերի պայմաններ և սակագներ

Դեբետային քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ և պայմաններ (գործել են մինչև 14․09․2020թ.-ը ներառյալ)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 15.09.2020թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 18.02.2022թ.-ից)

“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 20.05.2023թ․-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 24.08.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2023թ., 13:09

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ