VTB-BANK
MIR ակնթարթային տրամադրման քարտեր

MIR ակնթարթային տրամադրման քարտեր

  • Քարտի տրամադրում հաշված րոպեների ընթացքում 
  • Քարտի գործողության ժամկետ՝2 տարի
  • Քարտային հաշվի անվճար համալրում Cash-In բանկոմատների միջոցով
  • Առանց հպման ակնթարթային վճարման քարտեր

Ակնթարթային տրամադրման քարտեր 
MIR
 
Քարտի ձեռքբերում մեկ ակնթարթում
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը Ձեզ է ներկայացնում MIR վճարահաշվարկային համակարգի ՀՀ դրամով ակնթարթային տրամադրման քարտեր: Ակնթարթային տրամադրման քարտն ընձեռում է Ձեզ բացառիկ հնարավորություն ձեռք բերել վճարային քարտ անմիջապես Բանկ դիմելու պահին` հաշված րոպեների ընթացքում:
MIR քարտեր` ավելի արագ, ավելի հարմար և բացարձակ ապահով:
Եթե Դուք չունեք անհրաժեշտ ժամանակ ստանդարտ վճարային քարտ ձևակերպելու համար, սակայն ցանկանում եք ձեռք բերել վճարային քարտ` վերջինիս հասանելի բանկային ծառայությունների ողջ փաթեթով, ապա MIR ակնթարթային քարտերը նախատեսված են Ձեզ համար:


MIR ակնթարթայինքարտիառավելությունները.

  1. Քարտի տրամադրում առավելագույնը 15 րոպեի ընթացքում,
  2. Քարտային հաշվի համալրում իրական ռեժիմում Բանկի Cash-in բանկոմատների, Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերի, ինչպես նաև TelCell և EasyPay վճարային տերմինալների միջոցով,
  3. Քարտով կատարված գործարքների վերաբերյալ շուրջօրյա տեղեկատվության ստացում SMS-բանկինգ ծառայության միջոցով (ծառայության ակտիվացման դեպքում):

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերիլվացմանևահաբեկչությանֆինանսավորմանդեմպայքարիմասին» ՀՀօրենքովսահմանվածՀաճախորդիպատշաճուսումնասիրությաննպատակով, կարողէՀաճախորդից «Ճանաչիրքոհաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքիհիմանվրապահանջելլրացուցիչփաստաթղթերկամայլտեղեկություններ, ինչպեսնաևբանավորհաղորդակցմանընթացքումլրացուցիչհարցերտալՀաճախորդին (նմանպահանջիառկայությանդեպքում):
 
Ուշադրություն` Օտարերկրյահաշիվներիհարկայինհամապատասխանությանակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիմանվրաԱՄՆ-իհետկնքածհամաձայնագրիհամաձայնԲանկըՁեր՝ԱՄՆհարկատուհանդիսանալուհանգամանքըպարզելուհամարկարողէիրականացնելլրացուցիչտեղեկատվությանհավաքագրում:

Ուշադրություն՝ԴուքիրավունքունեքհաղորդակցվելֆինանսականկազմակերպությանհետՁերնախընտրածեղանակով՝փոստայինկապիմիջոցովկամէլեկտրոնայինեղանակով: էլեկտրոնայինեղանակովտեղեկատվությանստացումըամենահարմարավետնէ: Այնհասանելիէ 24/7 ռեժիմով, զերծէթղթայինտեղեկատվությանկորստիռիսկերիցևապահովումէգաղտնիություն:

MIR ակնթարթային քարտերի սակագներ

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 28.11.2022թ.-ից)

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործում է 17.01.2023թ․-ից)

Թարմացվել է առ՝ 14-04-2023թ., 15:53

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ