VTB-BANK
VISA

VISA

 •  4 արժույթ 1 քարտում
 • Պահանջվող նվազագույն մնացորդ 0 ՀՀ դրամ
 • Մինչև 3 մլն օրական   կանխիկացման սահմանաչափ

Պատվիրել քարտ

 • Տարեկան/ամսական սպասարկում – 2900/290 ՀՀ դրամ
 • Պահանջվող նվազագույն մնացորդ - 0 ՀՀ դրամ
 • Օրական կանխիկացման սահմանաչափ – 500 000 ՀՀ դրամ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  երկար տարիների համագործակցությունը   Visa համաշխարհային վճարային համակարգի հետ քարտապաններին տալիս է հնարավորություն աշխարհի ավելի քան 200 երկրներում և տարածքներում իրականացնելու արագ, ապահովով և անվտանգ էլեկտրոնային վճարումներ և փոխանցումներ Բանկի քարտերով:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի վճարային քարտերի  առավելությունները

1.  4 արժույթ 1 քարտում` ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի: Ձեր վճարային քարտին միաժամանակ կցված են 4 տարբեր արժույթով քարտային հաշիվներ, որի շնորհիվ Դուք ապահովագրված եք արտարժույթի փոխարկման կուրսի տատանումներից: 


2. Չիպային կրիչով քարտեր, որոնք ի տարբերություն ժապավենային կրիչով քարտերի առավել ապահով են. ապահովում են քարտապանի տվյալները չլիազորված օգտագործումից:


3. Անվտանգ առցանց գնումներ 3D Secure ծառայության շնորհիվ: Գործարքի պահին Դուք ստանում եք SMS-հաղորդագրություն վեցանիշ գաղտնաբառով վճարումը հաստատելու համար:


4. Քարտային հաշիվների համալրում իրական ռեժիմում Բանկի 24/7 ինքնասպասարկման կետերի, Մոբայլ/Ինտերնետ բանկինգ համակարգերի և TelCell և EasyPay վճարային տերմինալների միջոցով:


5. Դրամական փոխանցման համակարգերի միջոցով փոխանցված գումարների ստացում անմիջապես քարտին Կոնտակտային կենտրոնի 87-87 հեռախոսահամարին մեկ զանգի միջոցով:


6. ՎՏԲ Խմբի ավելի քան 17.000 բանկոմատներից Բանկի Gold քարտերին առկա դրամական միջոցների կանխիկացում արտոնյալ պայմաններով: 


7. Քարտին վարկային գիծ ստանալու հեշտացված գործընթաց: Ավելի մանրամասն այստեղ:


8. Քարտով կատարված գործարքների վերաբերյալ շուրջօրյա տեղեկատվության ստացում SMS-բանկինգ ծառայության միջոցով (ծառայության ակտիվացման դեպքում):

9. ՎՏԲ Խմբի բանկոմատների էլեկտրոնային քարտեզի միջոցով ամենամոտ բանկոմատի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում: 

 

Ինչպես ձեռք բերել քարտ

 

 • Ընտրե'ք Ձեր նախընտրած քարտատեսակը,
 • Ծանոթացե'ք սակագներին և պայմաններին,
 • Պատվիրե'ք քարտն առցանց կամ
 • Այցելե'ք Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ,
 • Ներկայացե'ք Ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը և սոցիալական քարտը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքը,
 • Ստացե'ք Ձեր քարտը 1-5 բանկային օրվա ընթացքում:

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերիլվացմանևահաբեկչությանֆինանսավորմանդեմպայքարիմասին» ՀՀօրենքովսահմանվածՀաճախորդիպատշաճուսումնասիրությաննպատակով, կարողէՀաճախորդից «Ճանաչիրքոհաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքիհիմանվրապահանջելլրացուցիչփաստաթղթերկամայլտեղեկություններ, ինչպեսնաևբանավորհաղորդակցմանընթացքումլրացուցիչհարցերտալՀաճախորդին (նմանպահանջիառկայությանդեպքում):
 
ՈւշադրությունՕտարերկրյահաշիվներիհարկայինհամապատասխանությանակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիմանվրաԱՄՆ-իհետկնքածհամաձայնագրիհամաձայնԲանկըՁեր՝ԱՄՆհարկատուհանդիսանալուհանգամանքըպարզելուհամարկարողէիրականացնելլրացուցիչտեղեկատվությանհավաքագրում:

Ուշադրություն՝ԴուքիրավունքունեքհաղորդակցվելֆինանսականկազմակերպությանհետՁերնախընտրածեղանակով՝փոստայինկապիմիջոցովկամէլեկտրոնայինեղանակով: էլեկտրոնայինեղանակովտեղեկատվությանստացումըամենահարմարավետնէ: Այնհասանելիէ 24/7 ռեժիմով, զերծէթղթայինտեղեկատվությանկորստիռիսկերիցևապահովումէգաղտնիություն:

VISA դեբետային քարտերի սակագներ

Դեբետային քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ և պայմաններ

Թարմացվել է առ՝ 22-11-2019թ., 00:04

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին