VTB-BANK

Հեռակառավարում

«Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ

«Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ

«Բանկ-Հաճախորդ» համակարգով մատուցվող ծառայությունների պայմաններ

 • Համակարգի տեղադրում, ուսուցում և խորհդատվություն¹
 • Ամսական սպասարկման վճար
 • ՊՈԱԿ և ՀՈԱԿ-ների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, կրթահամալիրներ) հաշիվների ամսական սպասարկման վճար 2
 • Համակարգը միայն «հաշվի դիտման» հնարավորությամբ

Բանկ-հաճախորդ հեռակա սպասարկման համակարգը հնարավորություն է տալիս խնայել ժամանակ, զերծ մնալ բանկ այցելելու անհրաժեշտությունից, ստանալ տեղեկատվություն հաշիվների վերաբերյալ, ուղարկել էլեկտրոնային փաստաթղթեր (վճարման հանձնարարականներ, արտարժութով գործարքների դիմումներ). Համակարգը հարմար է և պարզ օգտագործման համար, ապահովում է տրամադրվող և փոխանցվող տվյալների գաղտնիությունը, հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ կառավարել սեփական ռեսուրսները, ինչպես նաև ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություն համակարգի աշխատանքի վերաբերյալ:

Բանկ-Հաճախորդ համակարգով մատուցվող ծառայությունների պայմաններ

Համակարգի տեղադրում, ուսուցում և խորհդատվություն¹անվճար
Ամսական սպասարկման վճար5 000 ՀՀ դրամ
ՊՈԱԿ և ՀՈԱԿ-ների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, կրթահամալիրներ) հաշիվների ամսական սպասարկման վճար 2անվճար
Համակարգը միայն «հաշվի դիտման» հնարավորությամբանվճար
Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տեղադրում5 000 ՀՀ դրամ

 

1 Միևնույն կազմակերպությունում լրացուցիչ համակարգիչներում համակարգի տեղադրումը կատարվում է անվճար: Եթե հակարգի տեղադրումը կատարվում Բանկի աշխատակցի` հաճախորդի աշխատավայր այցելելու միջոցով` հաճախորդից գանձվում է լրացուցիչ վճար` համաձայն կնքված պայմանագրի:

2 Եթե տվյալ սակագնի ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած կազմակերպությունը 4 (չորս) ամսվա ընթացքում չի իրականացնում ոչ մի գործարք ՙ"Բանկ-Հաճախորդ" ավտոմատացված համակարգի միջոցով, ապա 5-րդ (հինգ) ամսվանից սկսած տվյալ կազմակերպության համար կգործեն Բանկում տվյալ պահին իրավաբանական անձ "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ"ՓԲԸ հաճախորդին տրամադրվող ՙԲանկ-Հաճախորդ՚ ավտոմատացված համակարգի ստանդարտ սակագները:

* Ներառյալ ԱԱՀ:

SMS բանկինգ ծառայություն

SMS բանկինգ ծառայություն

SMS բանկինգ շուրջօրյա ծառայության շնորհիվ Դուք`

 • տեղեկացված կլինեք Բանկում Ձեր ընթացիկ և քարտային հաշիվների շարժի մասին,
 • կստանաք հիշեցումներ Ձեր ավանդների և վարկերի մարման ժամկետների մասին,
 • կկարողանաք արգելափակել/արգելահանել Ձեր վճարային քարտերը,
 • ինչպես նաև ծանոթանալ Բանկի կողմից առաջարկվող նոր ծառայություններին:

«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ առաջարկում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին SMS Banking ծառայությունը, որը հնարավորություն է տալիս հաշվետեր հաճախորդներին հաշված րոպեների ընթացքում տեղեկանալ և վերահսկել իրենց բանկային, քարտային, ավանդային և վարկային հաշիվները Բանկի կողմից ուղարկվող SMS հաղորդագրությունների միջոցով, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ կատարել SMS հարցումներ` քարտին վերաբերող մի շարք հարցերով:

  SMS բանկինգ շուրջօրյա ծառայության շնորհիվ Դուք`

  • տեղեկացված կլինեք Բանկում Ձեր ընթացիկ և քարտային հաշիվների շարժի մասին,
  • կստանաք հիշեցումներ Ձեր ավանդների և վարկերի մարման ժամկետների մասին,
  • կկարողանաք արգելափակել/արգելահանել Ձեր վճարային քարտերը,
  • ինչպես նաև ծանոթանալ Բանկի կողմից առաջարկվող նոր ծառայություններին:

  SMS բանկինգ" ծառայության սակագներ և պայմաններ

  Ծառայության անվանումըՍակագին (ՀՀ դրամ)
  SMS բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
  "SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար¹
  SMS-հաղորդագրություններ
  քարտի/քարտային հաշվի շարժի վերաբերյալ, ներառյալ հաճախորդների հարցումները²190
  բանկային հաշվի շարժի վերաբերյալ
  Բանկի` արտարժույթների փոխարժեքի վերաբերյալԱնվճար
  վարկերի և տոկոսների մարման ժամկետի վերաբերյալ
  վարկային և դեբետային քարտերին վարկային գծի նվազագույն գումարի մարման ժամկետի վերաբերյալ
  վարկի գծով ժամկետանցման վերաբերյալ
  ավանդի ժամկետի ավարտի վերաբերյալ
  քարտին վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ

  * ՙSMS- բանկինգ ծառայության փաթեթային առաջարկի շրջանակներում ինչպես Բանկի, այնպես էլ Հաճախորդի նախաձեռնությամբ անսահմանափակ քանակության SMSհաղորդագրությունների ուղարկման հնարավորություն

  1 Ներառյալ ԱԱՀ: Ամսական միջնորդավճար անսահմանափակ քանակությամբ SMS-հաղորդագրությունների ուղարկման համար:

  2 Հաճախորդի նախաձեռնությամբ ստացվող հաղորդագրություններ`

  • քարտային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ;
  • լրացուցիչ քարտերի ցուցակի վերաբերյալ;
  • քարտի կարգավիճակի վերաբերյալ;
  • քարտի արգելափակման/արգելահանման վերաբերյալ;
  • քարտային հաշվի հակիրճ քաղվածքի վերաբերյալ;
  • SMS-հաղորդագրությունների տեքստի լեզվի փոփոխման վերաբերյալ;
  • տրամադրվող ծառայությունների ցանկի վերաբերյալ:
  • Լրացուցիչ տեղեկություններ SMS բանկինգ ծառայության մասին

  Լրացուցիչ տեղեկություններ SMS բանկինգ ծառայության մասին

  Հաշիվների և քարտերի համալրում TelCell վճարային տերմինալների միջոցով

  Հաշիվների և քարտերի համալրում TelCell վճարային տերմինալների միջոցով

  TelCell տերմինալներով կատարված հաշիվների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը 09:01-ին:

  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է բանկային և քարտային հաշիվների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ TelCell վճարային տերմինալների միջոցով:

  Դուք կարող եք TelCell վճարային տերմինալների միջոցով կատարել Ձեր բանկային և քարտային հաշիվների համալրումները` առանց մասնաճյուղ այցելելու` ժամանակի իրական ռեժիմում: Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության շուրջ 1500 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

  Արտարժույթով հաշիվների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի բանկային/քարտային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

  Ավանդների համալրում TelCell վճարային տերմինալների միջոցով

  Ավանդների համալրում TelCell վճարային տերմինալների միջոցով

  TelCell տերմինալներով կատարված ավանդների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը 09:01-ին:

  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է ավանդների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ TelCell վճարային տերմինալների միջոցով:

  Դուք կարող եք TelCell վճարային տերմինալների միջոցով կատարել Ձեր ավանդների համալրումները` առանց մասնաճյուղ այցելելու` ժամանակի իրական ռեժիմում: Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության շուրջ 1500 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

  Արտարժույթով ավանդների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի ավանդային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

  Վարկերի մարում` TelCell տերմինալների միջոցով

  Վարկերի մարում` TelCell տերմինալների միջոցով

  TelCell տերմինալներով կատարված վարկերի մարումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը 09:01-ին:

  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի մարման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ TelCell վճարային տերմինալների միջոցով:

  Դուք կարող եք TelCell վճարային տերմինալների միջոցով կատարել ՀՀ դրամով տրամադրված և ժամանակացույց ունեցող բոլոր տեսակի վարկերի մարումներ` առանց մասնաճյուղ այցելելու` ժամանակի իրական ռեժիմում: Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա TelCell ընկերության շուրջ 1500 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

  Ուշադրությու′ն, վարկային պայմանագրով սահմանված մայր գումարի վաղաժամկետ մարման տույժի առկայության դեպքում տույժը կգանձվի վճարման գումարից:

  ՄասնաճյուղերՀասցե
  ք. Երևան
  Գլխամասային գրասենյակք. Երևան, Նալբանդյան 46
  Սպանդարյանք. Երևան, Մաշտոցի 10/23
  Արաբկիրք. Երևան, Ազատության 20
  Շենգավիթք. Երևան, Գ. Նժդեհի փ., 8տ., N52
  Թիվ 3ք. Երևան, Կիևյան փ., 19 տ., N15
  Էրեբունիք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 48 տ., N41
  Թիվ 35ք. Երևան, Բագրատունյաց փ., 13 տ., N113
  Թիվ 10ք. Երևան, Դրոյի փ., 15 տ., N52
  Թիվ 6ք. Երևան, Էրեբունի փ., 31 տ., N53
  Մաշտոցք. Երևան, Դավիթաշեն, Տ. Պետրոսյան փ. 37/7
  Շահումյանք. Երևան, Սեբաստիա փ., 14 տ., N55
  Մյասնիկյանք. Երևան, Կորյունի փ., 6տ., N25
  Թիվ 4ք. Երևան, Բաղրամյան 56
  Թիվ 2ք. Երևան, Կոմիտաս 41
  Թիվ 23ք. Երևան, Շինարարների 25
  Նորքք. Երևան, Բ. Մուրադյան, 1տ., N92
  Խորհրդայինք. Երևան, Ավան, Խուդյակովի 7/3
  Թիվ 33ք. Երևան, Հարավ-արևմտյան Ա1 թաղ. 161
  Թիվ 14ք. Երևան, Քանաքեռցու 123
  Թիվ 29ք. Երևան, Արարատյան 1-ին զանգվ.10/4
  ՀՀ մարզեր
  Աշտարակք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 18
  Գյումրիք. Գյումրի, Գորկու 78
  Վանաձորք. Վանաձոր, Գ. Լուսավորիչ N 38/1
  Թիվ 83ք. Վանաձոր, Տ. Մեծ N53
  Արմավիրք. Արմավիր, Մյասնիկյան 15ա
  Եղեգնաձորք. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 6
  Իջևանք. Իջևան, Ա. Մելիքբեկյանի փ., 10/2 տ.
  Կամոք. Գավառ, Բոշնաղյան 17
  Կապանք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 10
  Չարենցավանք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ.4
  Հրազդանք. Հրազդան, Կենտրոն 6
  Սիսիանք. Սիսիան, Ն.Ադոնցի 4
  Արարատք. Վեդի,Արարատյան 61/1, 61/2
  Մասիսք. Մասիս, Արարատյան 3
  Թիվ 58ք. Գյումրի, Պ. Սևակի 1
  Արթիկք. Արթիկ,Բաղրամյան 24
  Ախուրյանգ. Ախուրյան, Ջրաշինարարների 1/2
  Վայքք. Վայք,Շահումյան 100
  Մեղրիք. Մեղրի, Պարամազի 7
  Մարտունիք. Մարտունի, Մյասնիկյանի փող, 33
  Վարդենիսք. Վարդենիս, Րոմանի 7
  Թումանյանք. Ալավերդի, Ջրավազյանի 2ա
  Սպիտակք. Սպիտակ, Քաղ. հրապարակ
  Ստեփանավանք. Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի 9
  Արտաշատք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի 117ա
  Կոտայքք. Աբովյան, Հանրապետության պողոտա 1/66/1

  Հարգելի´ Հաճախորդներ,

  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնվել ժամանակի իրական ռեժիմում իրականացնել իրենց բանկային/քարտային, ավանդային հաշիվների համալրումներն ու վարկերի մարումները Իզի Փեյ ընկերության վճարային տերմինալների միջոցով:

  Վճարումները հասանելի են 24/7 ռեժիմում` Իզի Փեյ ընկերության շուրջ 700 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

  Հաշիվների և քարտերի համալրում Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով

  Հաշիվների և քարտերի համալրում Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով

  Easy pay տերմինալներով կատարված հաշիվների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը

  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է բանկային և քարտային հաշիվների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով:

  Դուք կարող եք Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով կատարել Ձեր բանկային և քարտային հաշիվների համալրումները` առանց մասնաճյուղ այցելելու` ժամանակի իրական ռեժիմում: Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա Easy pay ընկերության շուրջ  700 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:  

  Easy pay տերմինալներով կատարված հաշիվների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը

  Արտարժույթով հաշիվների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի բանկային/քարտային հաշվին վերջի

  Պայմաններ և սակագներ
  Բանկային/քարտային հաշվի համալրման նվազագույն գումար 1Easy pay տերմինալային ցանցում` 1 300 ՀՀ դրամ
  Բանկային/քարտային հաշվի համալրման առավելագույն գումար 2Easy pay տերմինալային ցանցում` 60 300 ՀՀ դրամ
  Յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց գանձվող միջնորդավճարEasy pay տերմինալային ցանցում` 300 ՀՀ դրամ

  1 Եթե վճարման գումարը հաշվի համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինիս ավտոմատ կուղղվի մուտքագրված բջջային հեռախոսահամարի հաշվեկշռի համալրմանը:

  2 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

  Ավանդների համալրում Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով

  Ավանդների համալրում Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով

  Easy pay տերմինալներով կատարված ավանդների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը

  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է ավանդների համալրման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով:

     Դուք կարող եք Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով կատարել Ձեր ավանդների համալրումները` առանց մասնաճյուղ այցելելու` ժամանակի իրական ռեժիմում: Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա Easy pay ընկերության շուրջ  700 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:  

  Easy pay տերմինալներով կատարված ավանդների համալրումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը

  Արտարժույթով ավանդների համալրման դեպքում տերմինալ մուտքագրված ՀՀ դրամով գումարը կփոխարկվի ավանդային հաշվին վերջինիս հաշվեգրման (քաղվածքում արտացոլման) պահին Բանկում անկանխիկ գործարքների համար գործող փոխարժեքով:

  Պայմաններ և սակագներ
  Ավանդի համալրման նվազագույն գումար 1Easy pay տերմինալային ցանցում` 1 300 ՀՀ դրամ
  Ավանդի համալրման առավելագույն գումար 2Easy pay տերմինալային ցանցում` 60 300 ՀՀ դրամ
  Յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց գանձվող միջնորդավճարEasy pay տերմինալային ցանցում` 300 ՀՀ դրամ

  1 Եթե վճարման գումարը համալրման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինիս ավտոմատ կուղղվի մուտքագրված բջջային հեռախոսահամարի հաշվեկշռի համալրմանը:

  2 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

  Վարկերի մարում` Easy pay տերմինալների միջոցով

  Վարկերի մարում` Easy pay տերմինալների միջոցով

   Easy pay տերմինալներով կատարված վարկերի մարումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00-ն
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը

  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի մարման հարմարավետ և ժամանակակից եղանակ Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով:

  Դուք կարող եք Easy pay վճարային տերմինալների միջոցով կատարել Ձեր վարկերի մարումները` առանց մասնաճյուղ այցելելու` ժամանակի իրական ռեժիմում: Ծառայությունը հասանելի է շուրջօրյա Easy pay ընկերության շուրջ  700 տերմինալների միջոցով` տեղակայված ինչպես Երևանում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում:

  Easy pay տերմինալներով կատարված վարկերի մարումները Բանկում հասանելի կդառնան/փաստացի կիրականացվեն ժամանակի իրական ռեժիմում`

  • Երկուշաբթիից-շաբաթ 09:00-18:00-ն
  • Կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը

  Ուշադրությու′ն, վարկային պայմանագրով սահմանված մայր գումարի վաղաժամկետ մարման տույժի առկայության դեպքում տույժը կգանձվի վճարման գումարից:

  Պայմաններ և սակագներ
  Վարկի մարման նվազագույն գումարEasy pay տերմինալային ցանցում` 1 300 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման առավելագույն գումարEasy pay տերմինալային ցանցում` 60 300 ՀՀ դրամ
  Յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց գանձվող միջնորդավճար Easy pay տերմինալային ցանցում` 300 ՀՀ դրամ

  1 Եթե վճարման գումարը վարկի մարման նվազագույն գումարից փոքր է, ապա վերջինիս ավտոմատ կուղղվի մուտքագրված բջջային հեռախոսահամարի հաշվեկշռի համալրմանը:

  2 Հաճախորդը կարող է իրականացնել 1-ից ավել գործարքներ:

  Թարմացվել է առ՝ 29.03.2022 թ. 18:30

  Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
  Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ