VTB-BANK

Հատուկ առաջարկ՝ ՓՄՁ Հաշվապահների Ասոցիացիայի անդամ հաշվապահների հետ համագործակցող կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին


Հատուկ առաջարկ՝ ՓՄՁ Հաշվապահների Ասոցիացիայի անդամ հաշվապահների հետ համագործակցող կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին

Անհրաժեշտ ներկայացվող փաստաթղթեր՝
 

1. Հաշվապահի կամ հաշվապահական գրասենյակի հետ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:

2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (հաճախորդ, ընտանիքի չափահաս անդամներ):

3. ՀՀ քաղաքացու դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ): Բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաμերյալ տեղեկանք:

4. Պետ.ռեգիստրում գրանցման վկայական/քաղվածք:

5. ՀՎՀՀ:

6. Կանոնադրություն (իրավաբանական անձի դեպքում):

7. Վերջին 6 ամիսների հարկային հաշվետվություններ:

8. Լիցենզիա, ՀՍՏ, թույտվություններ և այլն:

9. Ժողովի արձանագրություն (իրավաբանական անձի դեպքում, եթե տնօրենը և հիմնադիրը տարբեր անձինք են):

 

Վարկի ձևակերպման հայտ

Թարմացվել է առ՝ 06-05-2020թ., 12:26

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ