VTB-BANK

Ակցիա «5-25»


Ակցիա «5-25»

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ և ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1.

Վարկի գումար

5.000.000 – 25.000.000

2.

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

3.

Տարեկան տոկոսադրույք ըստ ժամկետի (Տոկոսների հաշվարկը սկսվում է վարկային հաշվեհամարին վարկի գումարի փոխանցման օրվանից և իրականացվում է փաստացի օգտագործման օրերին)

1 տարի - 10.9%;

2 տարի – 11.9%;

3 տարի – 12.9%;

4 տարի – 13.9%;

5 տարի – 14.9%.

 

4.

Փաստացի տոկոսդրույք` ժամկետից ելնելով

1 տարի - 12.9%;

2 տարի – 12.8%;

3 տարի – 12.8%;

4 տարի – 13.2%;

5 տարի – 14.7%.

5.

Վարկի տրամադրման համար միանվագ միջնորդավճար*

2%

6.

Վճարունակության գնահատական

Պարզեցված ֆին.անալիզ՝ լրացված պարզ ռեզյումե-ֆորմուլյարի հիման վրա (Տվյալ կոնցեպցիային կից Հավելված):

7.

Վարկի  առավելագույն ժամկետ

Ըստ վարկի նպատակի`

  • Շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման համար – 36  ամիս;
  • Ալյ բանկերում շրջանառու վարկերի վերաֆինանսավորման համար (վարկային լիմիտի ավելացմամբ) – 60 ամիս;
  • Հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար – 60 ամիս;
  • Մնացած դեպքերում – 48 ամիս:”

8.

Վարկի նվազագույն ժամկետ

12 ամիս

9.

Նպատակ

Հիմնական և/կամ շրջանառության միջոցների լիցքավորում, տարբեր բիզնես խնդիրների լուծում: Վարկի գումարի մինչև 20% - այլ ծախսեր:

10.

Մայր գումարի և տոկոսների մարման մեթոդ

Ամսեկան հավասարաչափ մասերով, ներառյալ հիմնական գումարը և տոկոսները (անուիտետ վճարումեր):

Հնարավոր է վարկի մարման արտոնյալ ժամանակաշրջանի տրամադրում 3-6 ամիս, ըստ բիզնեսի յուրահատկության/սեզոնային (ինչպես միանվագ, այնպես էլ ամենամյա հիմքով).

Տոկոսների հաշվարկումը իրականացվում է ամենօրյա հիմքով, վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսների գումարը վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս:

11.

Ապահովում

  1.  

Երաշխավորում – ֆիզիկական/իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին:

  1.  

Գրավի ապահովում՝

•    Անշարժ գույք և/կամ;                                                                                      

•   Շարժական գույք. Ոչ թեթև և թեթև տրանսպորտային միջոցներ, ընդ որում թեթև տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում, պետք է ապահովված լինեն հետևյալ պահանջները՝

  • Գրավատու կարող է հանդիսանալ միայն վարկառուի/բիզնեսի հետ փոխկապակցված անձ:
  • Գրավը պետք է լինի գրավատուի սեփականությունը ոչ պակաս քան 1 տարի (բացառությամբ առաջնային շուկայից ձեռք բերված գրավի)
  • Հնարավոր է միայն մեկ տրանսպորտային միջոցի գրավի ձևակերպում:

 

12.

Ապահովագրություն

Բանկի պրոցեդուրաներին համաձայն:

13.

Ժամկետանց հիմնական պարտքի նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.1% օրական.

14.

Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.1% օրական.

15.

Վարկի ոչ նպատակային կիրառման համար տուգանքի տոկոսադրույքը

Բանկն իրավունք ունի միանվագ կիրառել վարկի գումարի 5%  այլ նպատակների համար:

16.

Այլպայմաններ

1. Մինչև համապատասխան տեխնիկական որոշման ապահովման, դիմումը դիտարկվելու է էլ.փոստով, իսկ հետո անցնելու է ՄՎՀ-ով:

2. Չապահովագրված մասը և/կամ հաճախորդի Բանկի դիմաց վարկային պարտավորությունների այլ ծախսերի (ոչ նպատակային) մասը   չի կարող գերազանցել “Ունիվերսալ բիզնես” պրոդուկտի մաքսիմալ գումարը:

17.

Նշում

* Կարող է պահվել տրամադրվող վարկի գումարից

18.

Բոլոր այլ պայմանները, որոնք նշված չեն տվյալ կոնցեպցիայում, կանոնակարգվում են ““ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ Փոքր բիզնեսի սուբյեկտներին վարկավորման Ինստրուկցիայի համաձայն”, ““ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ Գրավադրված գույքի հետ աշխատանքի կազմակերպման մասին կանոնադրության” (նոր խմագրություն) և “Շրջանառու” “Ներդրումային” վարկային պրոդուկտների տրամադրման Պայմաններով  (Պրոդուկտների Հավաքածու):

Թարմացվել է առ՝ 04-06-2020թ., 14:59

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ