VTB-BANK

Ստարտ ափ վարկեր “Ներդրումների աջակցման կենտրոնի” հետ համատեղ

 • Վարկի արժույթը

  Վարկի արժույթը

  AMD

 • Վարկի առավելագույն գումար

  Վարկի առավելագույն գումար

  7.000.000 ՀՀ դրամ

 • Տոկոսադրույք

  Տոկոսադրույք

  անվ.՝ 4%-10%

  փաստ.` 11%

 • Վարկի առավելագույն ժամկետ

  Վարկի առավելագույն ժամկետ

  Մինչև 60 ամիս


Ստարտ ափ վարկեր “Ներդրումների աջակցման կենտրոնի” հետ համատեղ

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների զարգացման ազգային կենտրոնի հետ համագործակցության շրջանակներում Բանկն առաջարկում է փոքր բիզնեսի սկսնակ անհատ ձեռնարկատերին և իրավաբանական անձանց շահավետ պայմաններով վարկավորում` տարեկան 10% տոկոսադրույք, ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությամբ և առանց վարկի տրամադրման/սպասարկման ծառայության միջնորդավճարի։ 

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տեսակ

Անգրավ վարկ

Վարկի նպատակ

Սկսնակ և գործող(մինչև 3 տարի)  բիզնեսի ֆինանսավորում

Վարկի նվազագույն գումար

1.000.000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

7.000.000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար սպանդանոցների համար

10.000.000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույք

10% տարեկան

4% տարեկան սիրիահայերին պատկանող ձեռնարկատիրական գործունեությունների համար

Փաստացի տոկոսադրույք*

11% տարեկան

Վարկի նվազագույն ժամկետ

Չի նախատեսվում

Վարկի առավելագույն ժամկետ

Մինչև 60 ամիս

Վարկի տրամադրման ծառայության վճար

Չի նախատեսվում

Հաշվի բացում և վարում

Բանկում գործող սակագների համաձայն

Մարման եղանակը

անուիտետային կամ ճկուն գրաֆիկով

Տոկոսագումարների մարման կարգ

Ամենամսյա

Ժամկետանց հիմնական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.1 % օրական

Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ 

0.1 % օրական

Վաղաժամկետ մարման տույժ

0%

Ժամկետանց վարկի մարման հերթականություն

1. Տույժ/ Տուգանք 2. Վարկի տոկոսագումար 3. Հիմնական գումար

Վարկի ապահովություն

‘’ՆԱԿ’’-ի դրամական միջոցներ

Վարկային հայտի և վարկի տրամադրամ որոշման կայացում      

 • Համաձայն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկային կոմիտեի կանոնակարգի »: Ընդունված որոշումները ուժի մեջ են մինչև 30 օր:
 • Համաձայն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկային որոշումներ կայացնելու կարգի »`վարկային պրոդուկտներ տրամադրելու Փոքր Բիզնեսին սուբյեկտներին: ԲԼԱ- ի կողմից որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն ստանալուց հետո 8 աշխատանքային ժամվա ընթացքում, իսկ որոշումները ուժի մեջ են մինչև 30 օր"

Քաղվածքների(կրկնօրինակների), տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում**                   

Ամենամսյա

Վարկի ձևակերպման/տրամադրման վայր            

Ըստ Հաճախորդի ցանկության Բանկի  ցանկացած մասնաճյուղ

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ

Վարկային պատմություն

ընթացիկ ժամկետանց պարտավորության կամ երաշխավորության բացակայություն

Տրամադրվում է Հաճախորդներին, որոնց փաստացի գրանցումը մինչև 3 տարի է կամ գործունեությունը դադարեցված է եղել և հաճախորդը ցանկանում է վերականգնել:

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ