VTB-BANK

«Արտարժույթով վարկ»


«Արտարժույթով վարկ»
«Արտարժույթով վարկ» վարկատեսակի սակագները և պայմանները ստանդարտ ենթադասի հաճախորդների համար
ՎարկառուԱնհատ ձեռներեցներ/ Իրավաբանական անձինք
Ֆինանսավորման ձևՎարկ, Վարկային գիծ (ՎՎԳ,ՉՎԳ)
Վարկի արժույթԱՄՆ դոլար, Եվրո
Վարկի գումար700 հազ․ մինչև 10մլն ՌՌ (համարժեք եվրո, ԱՄՆ դոլար տրամադրման պահին) Առավելագույն  վարկայիյն սահմանաչափը  Բանկի բոլոր վարկատեսակներով  Վարկառու/ՓՎԽ մասով  չի կարող գերազանցել գումարը, Ներքին Նորմատիվ Ռիսկերով սահմանված  գումարին
Վարկի ժամկետՎարկ, վարկային գիծ (ՎՎԳ,ՉՎԳ), 1 ից մինչև 60ամիս(Հանաձայն գործող ՆՆՌ), Հնարավոր է արտոնյալ ժամանակի տրամադրում մինչև 6 ամիս: Վարկային գիծ (ՎՎԳ) 1-ից մինչև 36 ամիս (շրջանառու միջոցների համալրման համար) Վարկի ժամկետը  հաշվարկվում է վարկային պայմանագիր կնքելու պահից
Ֆինանսավորման նպատակՆպատակներից մեկը՝ կապիտալ ներդրում անշարժ գույքի (վերանորոգում,շինարարություն, հիմնական միջոցների ձեռք բերում), վարկերի վերաֆինանսավորում  այլ բանկերից և /կամ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից, վարկային պարտավորության մարում, ներդրումային նպատակով (այլ բիզնեսի ձեռք բերում), ապրանքների ձեռք բերում, հումքի և այլ, այլ նպատակների, Բանկի վարկային քաղաքականությանը  և ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող՚: Հնարավոր է նաև վարկավորում խառը նպատակներով ( միաժամանակ մի քանիսը նշվածներից)
Անվանական տոկոսադրույքԱՄՆ Դոլար -8.5%, Եորո - 6.5% , 
Փաստացի տոկոսադրույքԱՄՆ Դոլար -9.3%, Եորո - 7.1% 
Վարկի հիմնական գումարի մարումՎարկ՝:
•Ամենամսյա հավասարաչափ մասերով ,ներառյալ հիմնական գումարը և տոկոսները (հավասարաչափ մարում)
• Անհատական գրաֆիկի տրամադրում,հաշվի առնելով հատկությունները/սեզոնայնությունը բիզնեսի.
Վարկային գիծ՝
• Վարկային գծի սահմանաչափի ամենամսյա նվազեցում
• սահմանաչափի նվազեցում վերջին 3-12 ամիսների ընթացքում.
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար1%
Վարկային գծի չօգտագործված մասի համար միջնորդավճար0%
ԳրավՎարկի ապահովում գրավով (գրավի արժեքով) անշարժ  գույքը պետք է լինի 100% ոչ պակաս 
Ապահովվածության աստիճան• Բիզնեսի փաստացի սեփականատերեր,
• Կազմակերպության հիմնադիրների մասնաբաժինը  20% ավել.
Երաշխավորներ կարող են հանդիսանալ ինչպես ֆիզիկական, այն պես էլ իրավաբանական անձինք
Վարկի օգտագործման եղանակըԿանխիկ/անկանխիկ
Ժամկետանց հիմնական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տույժ0.1% օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ0.1% օրական
Լրացուցիչ պայմաններ1. Հաճախորդի հաշվարկային հաշվի առկայություն Բանկում
2. Վարկային միջոսների  օգտագործման նպատակային  մոնիտորինգի իրականացում համաձայն Բանկի կանոնակարգերի: 
 
Վարկի տրամադրման եղանակըԱնկանխիկ
Նկատառումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ:

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՈՉ ՈՒՇ ՔԱՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»

Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրումՔաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով: ԱՁ-ների, իրավ.անձանց“Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն:
Վարկի ձևակերպման վայրԲանկի մասնաճյուղ
Վարկային հայտի և վարկի տրամադրամ որոշման կայացում
  • Համաձայն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկային կոմիտեի կանոնակարգի »: Ընդունված որոշումները ուժի մեջ են մինչև 30 օր:
  • Համաձայն «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկային որոշումներ կայացնելու կարգի »`վարկային պրոդուկտներ տրամադրելու Փոքր Բիզնեսին սուբյեկտներին: ԲԼԱ- ի կողմից որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն ստանալուց հետո 8 աշխատանքային ժամվա ընթացքում, իսկ որոշումները ուժի մեջ են մինչև 30 օր
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժՆախատեսված չէ
Նվազագույն պահանջներ1. ՀՀ ռեզիդենտ, 2. 21-ից 65 տարեկան (Վարկի լրիվ մարման շամանակ), 3. Նվազագույն փաստացի և պաշտոնական ժամկետը բիզնեսի գործունեության - 6 ամիս, 4. վարկառուն ճպետք է գտնվի վերակազմավորման փուլում (վարկի տրամադրման պահին)5. Վարկային պատմության գնահատումը իրականացվում է համաձայն Բանկի ՆԻԱ , Ֆինանսական վիճակի գնահատումը՝ համաձայն Բանկի  վարկունակության գնահատման գործող գործընթացների  
Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ