VTB-BANK

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառում «ՆԱԿ» հիմնադրամի հետ համատեղ

 • Վարկի գումար

  Վարկի գումար

  մինչև 10 միլին ՀՀ դրամ

 • Վարկի ժամկետ

  Վարկի ժամկետ

  1-60 ամիս

 • Տոկոսադրույք

  Տոկոսադրույք

  Տղամարդկանց համար  9% 
  Կանանց համար  7% 


Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառում «ՆԱԿ» հիմնադրամի հետ համատեղ
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառում «ՆԱԿ» հիմնադրամի հետ համատեղ
ՎարկառուԱնհատ ձեռներեցներ/ Իրավաբանական անձինք
Ֆինանսավորման ձևՎարկ
Վարկի արժույթՀՀ դրամ
Վարկի գումարմինչև 10 միլին ՀՀ դրամ(համաձայն պայմանագրի վարկի նվազագույն շեմը սահմանված չէ)
Վարկի ժամկետ1-60 ամիս: Վարկի ժամկետը հաշվարկում է վարկային միջոցների տրամադրման պահից սկսած
Ֆինանսավորման նպատակՍկսնակ բիզնեսի ֆինանսավորում
ՏոկոսադրույքՏղամարդկանց համար  9%
Կանանց համար  7%
 
Վարկի հիմնական գումարի մարումԱմենամսյա վճասրումներով` տոկոս և մայր գումար - (անուիտետային վճարումներ): Հնարավոր է տրամադրել մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամկետ
Վաղաժամկետ մարում (այդ թվում նաև մասնակի)Վաղաժամկետ մարման տույժ` 0% միանվագ, վաղաժամկետ մարվող գումարից
Գրավ«Ներդրումների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամի դրամական միջոցներ
Ապահովվածության աստիճանՎարկի ապահովվածության միջոց հանդիսանում են «Ներդրումնորի աջակցման կենտրոն» հիմնադրամի դրամական միջոցները` առաջին երեք ամիսների մայր գումարի և տոկոսագումարների, ինչպես նաև  առաջին երեք ամսվա ամենամսյա մարումների հնարավոր ժամկետանցի տույժերի և տուգանքների չափով:
Երաշխավորություն«Ներդրումների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամ
Վարկային միջոցների տրամադրման միջնորդավճար-
Ժամկետանց հիմնական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տույժ0.1% օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ0.1% օրական
Նվազագույն պահանջներՏրամադրման պահին դրական վարկային պատմության առկայություն, Բանկի ներկայացուցչի կարծիք, Վարկառուի գործունեությունը որպես Անհատ ձեռներեց/Իրավաբանական անձ չի գերազաննցում երեք տարին կամ նախկինում դադարեցված է եղել (նվազագույնը 6 ամիս) և վարկառուն ցանկանում է այն վերականգնել:
Լրացուցիչ պայմաններ1. Հաճախորդի հաշվարկային հաշվի առկայություն Բանկում
2. Վարկավորման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է Բանկի ներկայացուցչի կողմից, գործարքի վերջնական ձևակերպումը, ինչպես նաև այլ գործընթացներ, որոնք ներառված չեն տվյալ փաստաթղթի մեջ, իրականացվում են համաձայն ««ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից անհատ ձեռնարկատերերին եվ իրավաբանական անձանց «ՓՄՁ ԶԱԿ ՍՏԱՐՏ-ԱՓ» վարկերի տրամադրման
գործընթացի կազմակերպման մասին» մեթոդական ուղեցույցի:

 

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ