VTB-BANK

«Գնում մինի»

 • Փաստացի տոկոսադրույք

  Փաստացի տոկոսադրույք

  17.8%-19.3%

 • Վարկի գումար

  Վարկի գումար

  300.000-ից մինչև 3 մլն. ՀՀ դրամ

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  13% - 17%

 • Վարկի ժամկետ

  Վարկի ժամկետ

  6-ից  մինչև 36 ամիս


«Գնում մինի»
1Վարկի նպատակՎերաֆինանսավորում գործող վարկ/վարկերի (բացառությամբ վարկային գծի) այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում, լրացուցիչ ֆինանսավորում  
2Վարկի արժույթըՀՀ դրամ 
3Վարկի ժամկետ6 մինչև 36 ամիս 
4Վարկի գումար1. Վարկի գումարը սկսած 300հազ․ մինչև 3 մլն․ ՀՀ դրամ 
2.Տրամադրվող վարկի գումարը (վերաֆինանսավորվող պարտավորության գումարը + լրացուցիչ ֆինանսավորում) չպետք է գերազանցի վարկատեսակով նախատեսված գումարի չափին
3.  Լրացուցիչ գումարի տրամադրումը մինչը  +25%, բիզնես վարկ/վարկերի գումարից, պայմանով, որ գումարի ամսական վճարումները չի կարող ավել լինի քան  10%.
4. եթե հաճախորդը զուգահեռ ունի մի քանի բիզնես վարկեր, ապա հաշվարկը այս վարկատեսակով  իրականացվում է վերջին բիզնես վարկի տրամադրման օրվանից:Հաճախորդի ընտրությամբ հնարավոր է վերաֆինանսավորել ինչպես մեկ, այնպես էլ  զուգահեռաբար բոլոր բիզնես վարկերը: Վերաֆինանսավորվող բոլոր վարկերի գումարը չի կարող գերազանցել 3 մլն ՀՀ դրամը:  
5.     Եթե առկա են գործող բիզնես վարկեր, որոնք սպասարկվում են 6 ամսից պակաս և ամսական վճարը գերազանցում է  10%  վերաֆինանսավորվող վարկերի ընդհանուր գումարից, ապա վերաֆինանսավորումը հնարավոր չէ::  Հակառակ դեպքում, վերաֆինանսվորումը, հաճախորդի ցանկությամբ, կարող է տարածվել նաև այս վարկերի վրա, կամ առանց վերջիններիս համաձայնության, պայմանով, որ ամսական վճարների գումարը պետք է հաշվի առնել վերաֆինանսավորման գումարի հնարավոր հաշվարկի համար:  
5ՏոկոսադրույքՄինչև  90 օրը  13%, սկսած  91 օրից -17%
6Վարկի տրամադրման միջնորդավճար2%
7Ժամկետանց հիմնական պարտքի գծով սահմանված տույժ0.1 % օրական
8Ժամկետանց տոկոսների գծով սահմանված տույժ0.1  % օրական
9Վարկի ապահովություն1.Մինչև  1 մլն  ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում երաշխավորություն  1անձի
ԻԱ համար- կազմակերպության տնօրեն և հիմնադիր (20% ավել մասնակցությամբ)և ընտանիքի անդամ (առկայության դեպքում կամ 3-րդ անձ ), ԱՁ համար-ընտանիքի անդամ (առկայության դեպքում) և երրորդ անձի երաշխավորություն (երաշխավորի եկամուտի առկայությունը պարտադիր չէ), երաշխավոր փաստացի բենեֆիցար:
2. 1-3 մլն․ ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում երաշխավորություն նվազագույնը 2-անձի
1-ին անձ ԻԱ համար- կազմակերպության տնօրեն և հիմնադիր (20% ավել մասնակցությամբ)և  ԱՁ համար-ընտանիքի անդամ (առկայության դեպքում) կամ երրորդ անձի երաշխավորություն:
2-անձ- ֆինանսական երաշխավոր,որն ունի աշխատավարձ/շահույթ (ՓԲ ստանդարտ վարկերի տրամադրման ընթացակարգի նման), նվազագույն ստաժը/ժամկետը 4 ամիս:
10Վարկի մարման կարգը Հավասարաչափ
11Բիզնեսի ֆինանսական վերլուծությունԱռանց ֆինանսական վերլուծության
12Վարկի որոշման ընդունում  Հաստատվում է ավտոմատ Վարկառուների ստուգման բաժնի (ՎՍԲ) կողմից դրական եզրակացության դեպքում, սակայն եթե:
1. հաճախորդը համապատասխանում է նվազագույն պահանջներին (այդ թվում նաև վարկային պատմությունով), Բանկի ներքին նորմատիվ փաստաթղթերով հաստատված, որը կարգավորում է փոքր բիզնեսի վարկավորումը, ինչպես նաև չափանիշները/պայմանները այս վարկատեսակի
2.Վերաֆինանսավորվող վարկը համապատասխանում է տվյալ վարկատեսակի սահմանված չափանիշներին/պայմաններին 
3. Պահպանվում են բոլոր պայմանները , տվյալ վարկատեսակով սահմանված
13Այլ պայմաններ1. Վարկի գումարը ուղղվում է գործող այլ ֆինանսական կազմակերպությունների  պարտավորության մարմանը՝ ՓԲՎ վարկային գործարքների ձևակերպման և վերաֆինանսավորման բաժնի կողմից ( Л-կոդով).
2. Բանկում գործող բիզնես վարկի վերաֆինասավորում չի թույլատրվում
3.Տոպ-ապ վարկատեսակը չի վերաֆինասավորվում
4. Վարկատեսակից կարող են օգտվել նաև Բանկում  գործող հաճախորդները, այլ ֆինանսական կազմակերպությունների պարտավորությունների վերաֆինասավորման շրջանակներում: Ընդ որում,Բանկում հաճախորդի ունեցած  անգրավ վարկերի ընդհանուր պարտավորությունը չպետք է գերազանցի 5 մլն ՀՀ դրամը:  
14Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը 1.ՓԲ վարկավորման գործող ընթացակարգերին համապատասխան
 2. Վերաֆինանսավորվող վարկի պայմանագիր
15Այլ պայմաններ1. Վերաֆինանսավորվող վարկի հայտը կարող է ստացվել մի քանի աղբյուրներից՝ 
1.1 ԱԲՀ համակարգից՝ հաճախորդի վարկային պատմության  ավտոմատ հարցման միջոցով 
1.2. Հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերի կողմից հաճախորդի ներգրավում
2. Հաճախորդի վարկի առկայության դեպքում, որը համապատասխանում է սույն պայմաններին և հաճախորդի համաձայնության դեպքում վերաֆինանսավորման դեպքում, ՀԱՄ մուտքագրում է հայտը մանրածախ վարկավորման համակարգ (ՄՎՀ) ՛՛ձեռներեցության վարկավորում՛՛դաշտում որպես ՛՛Ունիվերսալ վերաֆինանսավորում՛՛վարկատեսակ: Կցվում են համապատասխան փաստաթղթեր և ՎՍԲ կողմից հայտը դիտարկվում է:  
3.Հայտի դիտարկումը և վարկի որոշման կայացումը իրականացվում է ՀԱՄ միջոցով: 
4․ Վարկը տրամադրելուց հետո ՓԲՎ վարկային գործարքների ձևակերպման և վերաֆինանսավորման բաժնի կողմից ( Л-կոդով). մարվում է  գործող պարտավորությունը այլ ֆինանսական կազմակերպություններում:
 Հաճախորդի նկատմամբ  նվազագույն պահանջները/վերաֆինանսավորվող վարկի գծով1 Անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար տարիքը պետք է լինի 21 տարեկան հայտի տրման պահին և չգերազանցի  65 տարեկանը վարկի լրիվ մարման  պահին:
2.Վարկառուն և/կամ կազմակերպության տնօրենը պետք է լինեն ՀՀ ռեզիդենտ  (օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում վարկի ժամկետը դիտարկվում է մինչև կացության իրավունքի ավարտը):
3. Պահանջը վարկային պատմության նկատմամբ- Բանկի պահանջով:
4. Վերաֆինանսավորվող բիզնես վարկի սպասրկման ժամկետը 6-ից մինչև 18 ամիս է, ընդ որում արտորնյալ ժամկետը չի մտնում վերաֆինանսավորվող բիզնես վարկի սպասրկման ժամկետի մեջ: 
5․ Արտոնյալ ժամկետի ընթացքում չի թույլատրվում վերաֆինանսավորվող վարկի մայր գումարի մարում:
6. Վերաֆինանսավորման ենթակա են միայն ՀՀ բանկերի վարկերը և հետևյալ վարկային կազմակերպություննրի վարկերը՝ ՛՛ԱԿԲԱ լիզինգ՛՛,՛՛Արեգակ՚՛՛, ՛՛Արմենիան լիզինգ կամպանի՛՛, ՛՛Արֆին՛՛, ՛՛Գլոբալ կրեդիտ՛՛, ՛՛Էկլոֆ՚՚՛՛, ՚՚՛՛Էքսպորտ ֆայնենս՚՚՛՛, ՛՛Կամուրջ՛՛,՛՛Միկրո կապիտալ Հայաստան՛՛, ՛՛Յունիլիզինգ՛՛, ՛՛Սեֆ ինտեռնեշնլ՛՛, ՛՛Ֆինկա՛՛․  
7. Վարկային գծերը ենթակա չեն վերաֆինանսավորման :
Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ