VTB-BANK

Բիզնես վարկ «Գործընկեր»

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  անվ.՝ 22%

  փաստ.` 22.14%

 • Վարկի ժամկետը

  Վարկի ժամկետը

  12 -ից 60 ամիս

 • Վարկային գումար

  Վարկային գումար

  1 000 000

 • Որոշման վերջնաժամկետը

  Որոշման վերջնաժամկետը

  1-ից 3 րոպե


Բիզնես վարկ «Գործընկեր»

«Գործընկեր» վարկատեսակի շրջանակներում անհատ ձեռնարկատեր և իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդները կարող են ստանալ վարկային գիծ 1 օրում:

Վարկի տեսակ

Վարկային գիծ

Վարկատեսակի Էություն

Վերականգնվող վարկային գիծ բիզնես նպատակով, որը տրամադրվում է բացառապես «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում գործող բիզնես և բիզնես գործունեության հիման վրա տրված սպառողական (բացառությամբ հիփոթեքի) վարկ չունեցող Հաճախորդներին:

Վարկային գծի արժույթը

ՀՀ Դրամ

Նվազագույն գումար

Չի նախատեսվում

Առավելագույն գումար

1 000 000

Տոկոսադրույք

22% տարեկան

Փաստացի տոկոսադրույք**

22.14% տարեկան

Ժամկետ

18 ամիս

Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ             

Օգտագործված մասի վրա օրական տոկոսի հաշվեգրում                                         

Վարկային գծի տրամադրման ծառայության վճար

1.5% միանվագ

Վաղաժամկետ մարման համար տույժ

0%

Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց միջնորդավճար

0%

Տրամադրման եղանակը    

անկանխիկ, Visa Business քարտի միջոցով

Հաշվի բացում և վարում

Համաձայն Բանկում գործող բանկային հաշիվների բացման և վարման սակագների

Տվյալ վարկատեսակի շրջանակներում Visa Business քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Համաձայն Visa Business քարտի գործող սակագների

Մայր գումարի մարման կարգը

Վարկային գիծը գործում է տրամադրման պահից մինչև 7-րդ ամիսը, իսկ սկսած 7-րդ ամսից` մնացորդը վերաձևակերպվում է վարկի` ամսական անուիտետային վճարումներով

Տոկոսագումարների մարման կարգը

Ամենամսյա

Հիմնական պարտավորության ժամկետանց մասի նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.1% օրական

Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.1% օրական

Տույժերի մարման հերթականությունը           

1. Տույժ/ Տուգանք 2. Վարկի տոկոսագումար 3. Հիմնական գումար

                                               

Վարկային հայտի և վարկի տրամադրամ որոշման կայացում

 • «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկային կոմիտեի կանոնակարգի »: Ընդունված որոշումները ուժի մեջ են մինչև 30 օր:
 • «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկային որոշումներ կայացնելու կարգի »`վարկային պրոդուկտներ տրամադրելու Փոքր Բիզնեսին սուբյեկտներին: ԲԼԱ- ի կողմից որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն ստանալուց հետո 8 աշխատանքային ժամվա ընթացքում, իսկ որոշումները ուժի մեջ են մինչև 30 օր"

Արտոնյալ ժամկետ

Չի նախատեսվում

Ապահովվածություն

1 անձի երաշխավորություն (տնօրեն/հիմնադիր, երրորդ անձ)

Քաղվածքների(կրկնօրինակների), տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում**                       

Ամենամսյա                                     

Վարկի ձևակերպման/տրամադրման վայր              

Ըստ Հաճախորդի ցանկության Բանկի  ցանկացած մասնաճյուղ                                               

Վարկային պատմություն

 • Հաճախորդի դրական վարկային պատմության առկայությունը պարտադիր է, համաձայն Բանկի պահանջներին (վարկային պատմության բացակայության դեպքում դիմումը չի դիտարկվում)

Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետը (փաստացի և պաշտոնական)

 • 12 ամիս

«Գործընկեր» վարկատեսակի շրջանակներում անհատ ձեռնարկատեր և իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդները կարող են ստանալ վարկային գիծ 1 օրում:

Վարկային հայտի պատասխանը Դուք կարող եք ստանալ 6 ժամվա ընթացքում: Վարկային միջոցները ստանալու համար Ձեզ բավական է ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը և լրացնել վարկային դիմում-հայտ, որտեղ նշված կլինեն Ձեր գործող բիզնեսի վերաբերյալ տվյալներ: 

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

 

 

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ