VTB-BANK

Բիզնես Ավտո

 • Վարկի գումար

  Վարկի գումար

  2- 50 մլն ՀՀ դրամ

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  12%-14% (ֆինանսավորման աղբյուրը` ՀԲ)

 • Փաստացի տոկոսադրույք

  Փաստացի տոկոսադրույք

  14.9% -12.6%


Բիզնես Ավտո
1Վարկի գումար2 000 000- 50 000 000
2Վարկի արժույթՀՀ դրամ
3Վարկի ժամկետ1-ից 60 ամիս
4Տարեկան տոկոսադրույք` ըստ ֆինանսավորմա աղբյուրիԲանկ – 14%*                                                               ՀԲ – 12%*
 
* Համաձայն ««ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի տոկոսադրույքների սահմանման կարգի մասին կանոնակարգի» վարկի գումարը 10 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում և ՎԱՀ-ի հաշվարկի հիման վրա թույլատրվում է տոկոսադրույքի նվազեցում` ըստ ԱՊԿԿ-ի որոշման: Վարկի ընդհանուր հաշվարկային եկամտաբերությունը չի կարող ֆոնդավորման տոկոսադրույքից ցածր լինել:
* Ֆինանսավորումը կարող է իրականացվել ՀԲ միջոցներով, եթե տվյալ փոխադրամիջոցը հանդիսանում է ընկերության գործունեության անբաժանելի մաս (օր. մեքենա-դինստրիբյուտորներ, բեռնափոխադրումներ, մեքենաների վարձույթ և այլն):
5Փաստացի տոկոսադրույք` կախված ժամկետիցԲանկ – 14,9%                                                              ՀԲ – 12,6%
6Վարկի տրամադրան միանվագ միջնորդավճար50,000 ՀՀ դրամ
7Վարկային հաշվի սպասարկման ամենամսյա  վճարՎարկի սկզբնական գումարից` 0.1% 
8Վճարունակության գնահատումԿանխավճար` 10% -15% ներառյալ, հետևյալ պայմաններին համապատասխանող հաճախորդների համար.
 
        -  վարկային պատմության սպիտակ գոտի
 
        -  վարկային պատմության մեջ վերջին 6 ամսվա ընթացքում ժամկետանց օրերի բացակայություն
 
       -   ոչ ավել, քան 60% OTI, ներառյալ  պահանջվող վարկը
 
 
15% և ավելի` վարկային պատմության մոխրագույն գոտի ունեցող հաճախորդների համար (ՓԲ գործող ընթացակարգերով)
 
Թույլատրվում է չանցկացնել ֆինանսական վերլուծություն` միաժամանակ հետևյալ պայմաններին բավարարելու դեպքում.
 
_ 30% և ավելի կանխավճար
 
_ Վարկային պատմության սպիտակ գոտի
 
  _ Հաճախորդի կողմից, որևէ ֆինանսական հաստատությունում վարկային պայմանագրերի կնքման բացակայություն, վարկային հայտի դիտարկմանը նախորդող 2 ամսվա ընթացքում: Նշված փաստի առկայության դեպքում վարկավորման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է Բանկի ռիսկ-մենեջմենթի կողմից:
 
_ 1,350,000 ՀՀ դրամից ավելի կազմող հայցերի բացակայություն:
 
_ «ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում Ավտովարկավորման շրջանակներում հաճախորդ(ներ)ին տրամադրվող վարկ(եր)ի ամենամսյա մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՓՎԽ-ի շրջանակներում բոլոր հաճախորդներին տրամադրված բիզնես-վարկերի ընդհանուր պատմական միջին ամսական մարումների 25%-ը` վերլուծությանը նախորդող վերջին 24 ամսվա ընթացքում (ըստ ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի տվյալների):  Դիմումին նախորդող վերջին 12 ամիսների ընթացքում ՓՎԽ-ի շրջանակներում բոլոր բիզնես վարկերի գծով չընդհատվող վարկային պատմության բացակայության դեպքում վարկավորման վերջնական որոշումը կայացվում է բանկի ռիսկ-մենեջմենթի կողմից:
Միևնույն ժամանակ, փորձնական վարկավորման շրջանակներում Բանկի ստանդարտ ենթադասի հաճախորդներին տրամադրվող վարկերի ընդհանուր ծավալը սահմանափակ է` առաջին 12 ամիսների համար` 500 միլիոն դրամի չափով, հաջորդ 6 ամիսների համար` 250 միլիոն դրամի չափով:
 
9Վաղաժամկետ մարում (այդ թվում նաև մասնակի)Տույժեր նախատեսված չեն
10ՆպատակըԱռաջնային շուկայից փոխադրամիջոցների ձեռքբերման ֆինանսավորում ( այդ թվում` մարդատար, բեռնատար, ավտոբուսներ և այլն)
Վարկավորվող ավտոմեքենանարի քանակը չի սահմանափակվում:
11Հիմնական գումարի և տոկոսների մարման եղանակըՅուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ, մայր գումարը և տոկոսները ներառյալ (անուիտետային վճարումներ), կամ ըստ հաճախորդի ցանկության` դիֆերենցված վճարումներ (մայր գումարի հավասարաչափ վճարումներ):
Տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է ամեն օր, հաշվեգրված տոկոսները վճարվում են ամենամսյա կտրվածքով:
12Ապահովվածություն1.                   Բիզնեսի փաստացի սեփականատիրոջ և հիմնադրի երաշխավություն, որի մասնաբաժինը կազմում է 20%-ից ավելի: Որպես երաշխավոր կարող են հանդես գալ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք:
2.                   Գրավ
Վարկային միջոցներով ձեռքբերվող փոխադրամիջոց` մարդատար, բեռնատար մեքենաներ, ավտոբուսներ և այլն:
13ԱպահովագրությունԱպահովագրությունը կատարվում է Բանկի կողմից` վերջինիս հետ համագործակցող որևէ ապահովագրական ընկերության հետ` 1 տարի ժամկետով: Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի ապահովագրությունը երկարաձգվում է 1 (մեկ) տարով` վարկի մայր գումարի մնացորդի չափով: Միևնույն ժամանակ, ավտոմեքենայի շուկայական արժեքը յուրաքանչյուր տարի նվազում է 10%-ով: Վերջին տարվա ապահովագրությունը կատարվում է վարկի մնացած ժամանակահատվածի համար: Ապահովագրությունը կատարվում է հաշվի առնելով փոխադրամիջոցի օգտագործումը ՀՀ-ում, ԼՂՀ-ում և Վրաստանում: Վարկային հաշվի ամենամսյա միջնորդավճարը ներառում է ապահովագրության արժեքը:
14Ժամկետանց հիմնական պարտքի գծով սահմանված տույժ0.1% օրական
15Ժամկետանց տոկոսների գծով սահմանված տույժ0.1% օրական
16Այլ պայմաններ1.Հաճախորդի հաշվարկային հաշվի առկայություն Բանկում
 
2.Ավտոմեքենայի գնահատման արժեքը որոշվում է ԱՍ-ի կողմից տրամադրված տեղեկանքի հիման վրա:
 
3. Վարկային միջոցների նպատակային գտագործման մոնիթորինգի իրականացում (համաձայն Կորպորատիվ հաճախորդների վարկային գործարքների մոնիթորինգի անցկացման կարգի):
 
4. Վարկի մասին որոշումը կայացվում է ԼԱԽ-ի կողմից (համաձայն ««ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում Փոքր բիզնեսի սուբյեկտներին վարկային պրոդուկտների տրամադրման ժամանակ որոշումների կայացման կարգի»)  Ընդունված որոշումները ուժի մեջ են 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:
 
17Վարկի տրամադրման եղանակըանկանխիկ
18Վարկային հաշվի գծով քաղվածքի/տեղեկանքի տրամադրումՔաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով: ԱՁ-ների, իրավ.անձանց“Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների” համաձայն:
19Վարկի ձևակերպման վայրԲանկի մասնաճյուղ
20Նկատառումներ
 • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ:
 • «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՈՉ ՈՒՇ ՔԱՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»
 Նվազագույն պահանջներ·         Հաճախորդը հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ
 
·         Հաճախորդի տարիքը` 21-ից 65 տարեկան` վարկի մարման պահին
 
·         Հաճախորդի գործունեության գրանցման և փաստացի ժամկետը` 6 ամսից ոչ պակաս
 
·        Վարկի տրամադրման պահին չի գտնվում վերակազմավորման փուլում:
 
·         Դատական մարմինների կողմից հաճախորդին սնանկ ճանաչելու մասին որոշման (եթե առկա է հավաստի տեղեկատվություն), ինչպես նաև հաճախորդի կամ փոխկապակցված անձանց հաշիվների վրա կալանքների բացակայություն: Հաճախորդի կամ փոխկապակցված անձանց հաշիվների վրա կալանքների առկայության դեպքում, որոնց գումարը չի գերազանցում 75.000 ՀՀ դրամը, վարկը տրամադրվում է միայն կալանքից ազատման դեպքում: Եթե կալանքի գումարը գերազանցում է 75.000 ՀՀ դրամը, հաճախորդի հայտը մերժվում է: Եթե այլ փոխկապակցված անձանք (ընտանիքի անդամներ, որոնց հետ վարկառուն ապրում է, վարում է համատեղ տնտեսություն, գրավատուներ, գործարքի մասնակիցներ) հաշիվների կալանքները չեն գերազանցում 150.000 ՀՀ դրամը, վարկը տրամադրվում է  միայն կալանքից ազատման դեպքում: Եթե կալանքի գումարը գերազանցում է 150.000 ՀՀ դրամը, հաճախորդի հայտը մերժվում է: 
 
 
Վարկային պատմությանը գնահատումը  իրականացվում է ՓՎԽ-ի շրջանակներում/ գործարքի մասնակիցներ (հիմնադիր, երաշխավոր, գրավատու)
Նվազագույն պահանջները հաստատվում են համաձայն ««ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում Փոքր բիզնեսի սուբյեկտների վարկային պատմության գնահատման կարգի»
Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ