VTB-BANK

Բիզնես վարկեր

Վարկի գնում

+От 100 000 до 5 000 000 рублей

+От 12 до 84 месяцев (до 7 лет)

Վարկավորման տոկոսադրույքը

Վճարման ժամանակացույց

Մարման եղանակ

Ձևակերպել հայտը

Հաշվարկել

Բիզնես վարկեր

Վարկ «Ունիվերսալ - բիզնես»

Վարկ «Ունիվերսալ - բիզնես»

 • 150 000 - 7 000 000 ՀՀ դրամ առանց գրավի ապահովման 
 • Ձևակերպում` 1 օր
 • Առանց գործունեության ֆինանսական վերլուծության
 • Տարեկան տոկոսադրույք`16-17%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`17.23-18.39%
Online հայտԻմանալ ավելին
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառում «ՆԱԿ» հիմնադրամի հետ համատեղ

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառում «ՆԱԿ» հիմնադրամի հետ համատեղ

 • Վարկի գումար: մինչև 10 միլին ՀՀ դրամ(համաձայն պայմանագրի վարկի նվազագույն շեմը սահմանված չէ)
 • Վարկի ժամկետ: 1-60 ամիս
 • Տոկոսադրույք: Տղամարդկանց համար  9%, Կանանց համար  7% 
Online հայտԻմանալ ավելին
Բիզնեսի զարգացման համար վարկ

Բիզնեսի զարգացման համար վարկ

 • Վարկի գումար ՝ 10,000,000 – 200,000,000 ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ ՀՀ դրամ – 14%, ՌՌ ռուբլի – 11.5%
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 12.6%-15.4%
 • Վարկի ժամկետը ՝ 60 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
«Արտարժույթով վարկ»

«Արտարժույթով վարկ»

 • Վարկի գումար ՝ 700 հազ․ մինչև 10մլն ՌՌ (համարժեք եվրո, ԱՄՆ դոլար տրամադրման պահին)
 • Անվանական տոկոսադրույք ՝ ԱՄՆ Դոլար -8.5%, Եորո - 6.5%
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ ԱՄՆ Դոլար -9.3%, Եորո - 7.1%
 • Վարկի ժամկետը ՝ Վարկ - 1 ից մինչև 60ամիս, Վարկային գիծ  - 1-ից մինչև 36 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ/վարկային գիծ «Շրջանառու»

Վարկ/վարկային գիծ «Շրջանառու»

 • Վարկի և վարկային գծի տրամադրամ գումար` 5- 100 մլն. ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը` 12.5% - 13.50%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`13.24% -14.37%
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ «Ներդրումային»

Վարկ «Ներդրումային»

 • Վարկի և վարկային գծի տրամադրման գումար` 5 մլն-100 մլն ՀՀ դրամ և ավելին
 • Վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքը` 12.5% - 13.50%
 • Վարկային գծի փաստացի տոկոսադրույք`13.24% -14.37%
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ/Վարկային գիծ ՌԴ ռուբլիով

Վարկ/Վարկային գիծ ՌԴ ռուբլիով

 • Վարկի գումար ՝ 700.000 – 30.000.000  ՌԴ ռուբլի 
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 10%
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 11%
 • Վարկի ժամկետը ՝ Վարկ - 36 ամիս, Վարկային գիծ  - 24 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
Ակցիա « BSW Գործընկեր» վարկ

Ակցիա « BSW Գործընկեր» վարկ

 • Վարկի գումար ՝ 300.000 ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 17 %
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 18.4 %
 • Վարկի ժամկետը ՝ 18 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
«Գնում»

«Գնում»

 • Վարկի գումար ՝ 7 մինչև 150 մլն․ ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 12․50%
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 13․40%
 • Վարկի ժամկետը ՝ 6 մինչև 84 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
«Գնում մինի»

«Գնում մինի»

 • Վարկի գումար ՝ 300.000-ից մինչև 3 մլն. ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 13% - 17% 
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 17.8%-19.3%
 • Վարկի ժամկետը ՝ 6-ից  մինչև 36 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
Ակցիա «6-36»

Ակցիա «6-36»

 • Վարկի գումար ՝ 6.000.000 – 36.000.000  ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 9.9%-13.9%
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 14%-14.9%
 • Վարկի ժամկետը ՝ Սկսած  12 մինչև  36 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
Ակցիա «Ունիվերսալ+»

Ակցիա «Ունիվերսալ+»

 • Վարկի գումար ՝ 5.000.001 - 15.000.000  ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 10% - 17% 
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 16.3%-17.6%
 • Վարկի ժամկետը ՝ 6 մինչև  48 ամիս.
Online հայտԻմանալ ավելին
Կարճաժամկետ վարկային գիծ

Կարճաժամկետ վարկային գիծ

 • Վարկի գումար ՝ 5 մինչև 40 մլն ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 10.5%,
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 11%
 • Վարկի ժամկետը ՝ 12 ամիս, սահմանաչափի տրամադրում 3 ամսով
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ «Հաջողություն» և «Հաղթանակ»

Վարկ «Հաջողություն» և «Հաղթանակ»

 • 20 000 - 5 000 000 ԱՄՆ դոլար (համարժեք այլ արժույթով)
 • Առանց սահմանափակումների (Բանկի մեկ փոխառուի գծով նորմատիվային  սահմանաչափի սահմաններում)
 • Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
 • Անվանական  տոկոսադրույքը` 11% - 17%
 • Փաստացի տոկոսադրույք` 11.57% - 18.39%
 • 5 - 7 տարի ժամկետով
Online հայտԻմանալ ավելին
Օվերդրաֆտ միջին բիզնեսի համար

Օվերդրաֆտ միջին բիզնեսի համար

 • Օվերդրաֆտի պայմանագիրը կնքվում է մինչև 1 տարի ժամկետով` ՀՀ դրամով կամ այն արժույթով, որով բացված է Ձեր
 • բանկային հաշիվների արդյունավետ կառավարման հնարավորություն
 • կայուն դրամական հոսքերի պահպանման և կառավարման գործիք
Online հայտԻմանալ ավելին
Գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկեր

 • Վարկի գումար` 300 000-45 000 000 ՀՀ դրամ
 • 300 000 - 6 000 000 ՀՀ դրամի դեպքում` առանց գրավի ապահովման 
 • Տարեկան տոկոսադրույք`12%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`18.56%-23.97%
Online հայտԻմանալ ավելին
Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր

Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր

 • Վարկի գումար` 300 000-45 000 000 ՀՀ դրամ
 • 300 000 - 6 000 000 ՀՀ դրամի դեպքում` առանց գրավի ապահովման
 • Տարեկան տոկոսադրույք`12.28%-13.17%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`13%-14%
Online հայտԻմանալ ավելին
Բիզնես Ավտո

Բիզնես Ավտո

 • Վարկի գումարը` 2- 50 մլն ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը`12%-14% (ֆինանսավորման աղբյուրը` ՀԲ)
 • Փաստացի տոկոսադրույքը` 14.9% -12.6%
Online հայտԻմանալ ավելին

Փոքր բիզնեսի հաճախորդների սպասարկման ոլորտում բանկի առաջնահերթություններից է համարվում վարկավորումը:

Բանկը տրամադրում է վարկեր և վարկային գծեր ՀՀ դրամով և արտարժույթով անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, ովքեր իրականացնում են ձեռնարակատիրական գործունեություն առևտրի, շինարարության, արտադրության, ծառայությունների ոլորտում:

Վարկերը և վարկային գծերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, որոնք գործունեություն են ծավալում ՀՀ տարածքում նվազագույնը երեք ամիս, որոնց տարեկան համախառն հասույթը չի գերազանցում 5 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարը:

Վարկի տրամադրման նպատակ է հանդիսանում առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը, կարճաժամկետ ներդրումները, սարքավորումների, հումքի ձեռքբերումը, շրջանառու միջոցների համալրումը, կրեդիտորական պարտավորությունների մարումը:

Վարկային գծի տրամադրման նպատակ է հանդիսանում շրջանառու միջոցների համալրումը: Վարկային գիծը հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ անգամ օգտագործել և մարել վարկը` սահմանված ժամկետում և հաստատված սահմանաչափի շրջանակներում:

Պարտավորությունների կատարման ապահովում կարող են լինել երրորդ անձանց երաշխավորությունները, շարժական և անշարժ գույքի, գույքային և ոչ գույքային իրավունքի գրավները:

Թարմացվել է առ՝ 02.11.2019 թ. 22:44

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ