VTB-BANK

MASTER Business

 • 4 արժույթ 1 քարտում

  4 արժույթ 1 քարտում

  AMD, USD, EUR и RUB

 • Հաշվին առցանց փոխանցում

  Հաշվին առցանց փոխանցում

  TelCell և EasyPay

 • Անվտանգ գնումներ

  Անվտանգ գնումներ

  Secure Code ծառայությամբ

 • Արտոնյալ կանխիկացում

  Արտոնյալ կանխիկացում

  ՎՏԲ բանկոմատների միասնական ցանցում


MASTER Business Card – թողարկման և օգտագործման պայմաններ

Հաշվի արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

1.  Քարտի թողարկում

1.1 Քարտի թողարկում1

Անվճար

1.2 Շտապ քարտի թողարկում, լր. քարտեր / Երեւանում `

մեկ բանկային օրվաընթացքում, 

Հայաստանի մարզերում`մինչեւ 5 աշխատանքային օր / Ա

5 000  ՀՀ դրամ

1.3 Հավելյալ քարտի թողարկում3

Անվճար

1.4  Կորցրած քարտի վերաթողարկում / լրացուցիչ քարտեր,

 ֆիզիկականմաշվածություն, PIN- ի կորուստ, վնասված քարտեր, քարտի կորուստ

 

3 000   ՀՀ դրամ

1.5 Վերթողարկման քարտեր / լրացուցիչ քարտեր

 PIN կոդի պահպանմամբ (քարտիժամկետի ավարտից հետո)

Անվճար

2. Սպասարկում

2.1 Ամսական քարտի սպասարկում4

1 500 ՀՀ դրամ/15 000 ՀՀ դրամ

2.2 Լրացուցիչ քարտերիամսական սպասարկում4  

800 ՀՀ դրամ/9 600 ՀՀ դրամ

2.3 Նվազագույն հաշվի մնացորդ

0

3.  Քարտի արգելափակում

3.1 Քարտի մուտքագրում տեղական STOP ցուցակին

Անվճար

3.2 Քարտի միջազգային STOP ցուցակում

 ընդգրկում (14 օր մեկ տարածաշրջանում)

15 000  ՀՀ դրամ

3.3 Քարտի բացառումը տեղական STOP ցուցակում

1 900   ՀՀ դրամ

3.4 Քարտի բացառումը միջազգային STOP ցուցակում

Անվճար

4.  Կանխիկ գործարքներ

4.1  Քարտային հաշվին կանխիկի մուտքագրում

Անվճար

գործարքի օրը բանկի դրույքաչափով

4.2 Քարտային հաշվի համալրման համարմիջնորդավճար`

ոչ դրամականփոխանցումների միջոցով

Անվճար

4.3 Քարտային հաշվի համալրման համարմիջնորդավճար,

 անկանխիկ միջբանկայինփոխանցումների միջոցով

  ըստ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի ընթացիկ հաշվի ծառայության վճարների:

4.4 Միանվագ դրամական միջոցներիգործառնության

 առավելագույն գումարը եւ

կանխիկացման գործարքների

 ամենօրյա սահմանափակում

3 000 000   ՀՀ դրամ

4.5  Կանխիկացման  գործարքների

 ամենօրյա առավելագույն քանակը

10

4.6 Քարտից քարտի կանխիկացմանօրական

 սահմանաչափի ավելացում

1 900 դրամ `մեկ անգամ լրանալու փոփոխության համար

4.7 Կանխիկի տրամադրում

4.7.1 ,ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ-ի բանկոմատներում

0.00%

4.7.2 ,ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ-ի POSտերմինալներում

0.69%

4.7.3 ՎՏԲ խմբի բանկոմատներում5

0.00%

4.7.4 Երրորդ կողմի բանկերիբանկոմատներում6

1%,  մին  1 000  ՀՀ դրամ , 3 դոլար/եվրո , 120 ռուբլի

4.7.5 Երրորդ կողմի բանկերի POS տերմինալներում

1%, մին 1 000  ՀՀ դրամ , 3 դոլար/եվրո , 120  ռուբլի

5.  Անկանխիկ քարտային գործարքներ

5.1. Անկանխիկ գործարքներ

0%

 

առևտրային եւ սպասարկման կետերում

5.2  Quasi cash գործարքներ 7

3%

5.3 Անկանխիկ գործարքների առավելագույն քանակը

Անսահմանափակ

 

մեկ օրվա համար

5.4  Անկանխիկ գործարքների

Անսահմանափակ

 

առավելագույն գումարը

 

մեկ օրվա համար

6.  Քարտից քարտ փոխանցումներ (նաեւ բանկոմատի միջոցով)

 6.1 ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում քարտից քարտ փոխանցումներ

0.3%, մին. 400  ՀՀ դրամ , 1 դոլար/եվրո, 50 ռուբլի

7.  SMS բանկինգ

7.1 SMS-բանկային ծառայությանակտիվացում

Անվճար

7.2 Ամսավճար SMS-բանկինգի համար8

199 ՀՀ դրամ

8.  Այլ պայմաններ

8.1 Քարտի ժամկետի ավարտը(տարիներով)

5

8.2 Վճարման տարեկան տոկոսադրույք

Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված վերաֆինանսավորմանտոկոսադրույքը

8.3 Քարտային գործարքների  կամ քաղվածքների տրամադրում

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ-ում գործում է ,Իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների բացման եւ սպասարկման

պայմանները եւ սակագներըե համաձայն

8.4. Քարտի միջոցով կատարված գործարքների անհիմն դիմումի ներկայացում9

5 900  ՀՀ դրամ

8.5 Բանկում իրավաբանական անձ / ԱՁ-ի 

տնօրենի կողմից լիազորագրիտրամադրումը

1 900  ՀՀ դրամ

Նշում.

Երեւանում `3 բանկային օրվա ընթացքում` 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերում `մինչեւ 5 բանկային օր:

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Ինչպես ստանալ Բիզնես քարտ

1. Պայմանանգրի կնքման համար կարող եք դիմել օնլայն կամ դիմել  Ձեր նախընտրած մասնաճյուղ

2. Ներկայացրեք անհրաժեշտ փաստաթղթեր, պայմանագրի կնքման համար

3. Ստացեք Բիզնես քարտ Բանկի մասնաճյուղում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ