"ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ գրավադրված և ԴԱՀԿ կամ Սնանկության աճուրդներում վաճառքի հանված գույք

                Երևան                     
   
                   Լոռի                     
                Արագածոտն     
    
                  Կոտայք 
                Արարատ

                  Սյունիք                  
                Արմավիր

                 Տավուշ          
                Գեղարքունիք                          

     Վայոց Ձոր    
                Շիրակ                   Այլ
               Շարժական գույքԳրավադրված գույքերի վաճառքի կարգը և պայմանները

• Բանկում գրավադրված հրապարակային վաճառքի փուլում գտնվող գույքերի վաճառքն իրականացվում է համապատասխանաբար Դատական ակտերի հարկադիր կատարման (այսուհետ`ԴԱՀԿ) ծառայության էլեկտրոնային կամ Սնանկության աճուրդային հարթակներում:
• Բանկում գրավադրված և ԴԱՀԿ ծառայության էլեկտրոնային աճուրդային վաճառքի փուլում գտնվող գույքի վաճառքի աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը լոտի մեկնարկային գնի 5%-ի չափով նախավճար է սառեցնում ARCA համակարգի միջոցով, կամ վճարում ԴԱՀԿ ծառայության դրամարկղ, կամ փոխանցում դեպոզիտ հաշվին։ 
• Բանկում գրավադրված և ԴԱՀԿ ծառայության էլեկտրոնային աճուրդային վաճառքի փուլում գտնվող գույքի վաճառքի աճուրդի մասնակցելու և  անցկացման կարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ harkadir.ajurd.am կայքի միջոցով:
• Բանկում գրավադրված և Սնանկության աճուրդային վաճառքի փուլում գտնվող գույքի վաճառքի աճուրդին մասնակցելու համար մասնակիցը պարտապանի Սնանկության կառավարիչի դրամարկղին վճարում կամ աճուրդի մասնակցության հատուկ հաշվին փոխանցում է աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը` համապատասխանաբար աճուրդի մեկնարկային գնի 1 % և 5 %: 
• Բանկում գրավադրված և Սնանկության աճուրդային վաճառքի փուլում գտնվող գույքի վաճառքի աճուրդի մասնակցության և  անցկացման կարգի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ  www.azdarar.am կայքի միջոցով: