2010թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն


Անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 2010թ. "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ գործունեության նկարագիրը և ֆինանսական վերլուծությունը

Ֆինանսական դրության մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ 2010թ. համար

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Համապարփակ եկամտի մասին հաշվետվություն

Բանկի խորհրդի հավաստիացումը

Բանկի ղեկավարության հայտարարությունը

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության եզրակացությունը

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն