2008թ տարեկան ֆին. հաշվետվություն


Անկախ աուդիտորական եզրակացություն
Auditorakan_Ezrakacutjun.PDF, 1 Mb, 30 April 2009

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
Finansakan_ardyunqner.PDF, 604 Kb, 30 April 2009

Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Hashvapahakan_hashvekshir.PDF, 683 Kb, 30 April 2009

Դրամական հոսքեր
Dramakan_hosqer.PDF, 745 Kb, 30 April 2009

Սեփական կապիտալ
Sepakan_kapital.PDF, 720 Kb, 30 April 2009

Ֆինանսական հաշվետվություններ և կից ծանոթագրություններ
Fin_Hash_Kic_Canotagrutjun_IFRS.pdf, 415 Kb, 30 April 2009

Բանկի ղեկավարության հայտարարություն
Hajtararutjun.PDF, 721 Kb, 30 April 2009

Բանկի խորհրդի հավաստիացում
Havastiacum.PDF, 512 Kb, 30 April 2009

Ներքին աուդիտի վարչության եզրակացություն
Nerqin_Audit.PDF, 798 Kb, 30 April 2009

Ֆինանսական վերլուծություն
Fin_Verlucutjun.PDF, 3 Mb, 30 April 2009

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն
Qaxaqakanutjun0.PDF, 5 Mb, 30 April 2009