2003թ հաշվետվություն

Հաշվեկշիռ
balance2003.pdf, 29 Kb, 27 September 2007

Ֆինանսական արդյունքներ
fin2003.pdf, 18 Kb, 27 September 2007

Դրամական հոսքեր
hosk2003.pdf, 33 Kb, 27 September 2007

Սեփական կապիտալ
kapital2003.pdf, 18 Kb, 27 September 2007

Աուդիտորական եզրակացություն
audit2003.pdf, 20 Kb, 27 September 2007

Կից ծանոթագրություններ և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն
kits2003.pdf, 162 Kb, 27 September 2007