Վավերապայմաններ

Ամբողջական անվանումը` «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Կրճատ անվանումը` «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ
Իրավաբանական հասցե` ՀՀ, 0002, ք. Երևան, Մոսկովյան փ. 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ
Կենտրոնական բանկում թ/հ`  103002101600

ՀՎՀՀ  00400222
SWIFT ARMJAM22

Փոստային հասցե` ՀՀ, 0002, ք. Երևան, Մոսկովյան փ. 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ
Էլեկտրոնային հասցե` headoffice@vtb.am  

Կայք` www.vtb.am 
Միասնական տեղեկատվական ծառայության հեռախոսահամար` (+374 8000) 87-87  
Ֆաքս` (+3741) 56-55-78

Բանկի աուդիտորի մասին տեղեկություն` «Էռնստ ընդ Յանգ» ՓԲԸ 

Լիցենզիաներ, որոնց հիման վրա գործում է բանկը` Բանկի գրանցման վկայական N0386 առ 25.05.1994թ.; ՀՀ ԿԲ Բանկային գործունեության լիցենզիա Թիվ 64 առ 20.06.2006թ.