Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկերի և այլ փոխառությունների մասին տեղեկություն

Բանկի ղեկավարներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկերի և այլ փոխառությունների մեծությունը 28.02.09թ.ից մինչև 28.02.10թ կազմել է 220.571.058 ՀՀ դրամ, 23.680 ԱՄՆ դոլար և 6.733 Եվրո:

Բանկի ղեկավարներին տրամադրված վարկերը 28.02.10թ. դրությամբ կազմել են ` 168,506,514 ՀՀ դրամ, 12,428 ԱՄՆ դոլար և 6,733 Եվրո: