Մինասարովա Մայա

Մինասարովա Մայա Միքայելի
Բանկային Գործարքների մոնիթորինգի բաժնի ղեկավար

ՎՏԲ խմբում է 2008 թվականից:

Ունի 15 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական համակարգում:

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ   զբաղեցրել է հետևյալ հաստիքները` 

2009թ.-2014 թ. աշխատել է "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ Վարկային գործարքների ձևակերպման վարչությունում, որպես ՓԲՎ գծով գործարքների ձևակերպման բաժնի պետ


2008թ-2009թ աշխատել է "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում Բանկային գործարքների մոնիթորինգի վարչությունում, որպես ավագ մասնագետ : 

Ծնվել է 1981 թվականի մարտի 12-ին:

Ունի երկու բարձրագույն կրթություն:
2002 թվականին ավարտել Էկոլոգիայի և քաղաքագիտության անկախ միջազգային համալսարանը, տնտեսագիտություն և ֆինանսներ մասնագիտություն
2005թ.-2007թ. սովորել է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում, իրավաբանության ֆակուլտետում: