Բողոք –դիմում/պահանջի և առաջարկության հայտ

Այստեղ Դուք ունեք հնարավորություն թողնել Ձեր կարծիքը ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի սպասարկման որակի մասին, ինչպես նաև ներկայացնել Ձեր առաջարկները: Ձեր դիմումը ստանալուց հետո այն գրանցվում և ուղարկվում է Բանկի համապատասխան բաժին հետագա ուսումնասիրման, հարցի լուծման և պատասխանի պատրաստման համար:


Ձեր անուն, ազգանունը (Իրավաբանական անձի դեպքում` ընկերության լրիվ անվանումը և դիմողի ԱԱ) *
Հեռախոսահամար
Բնակության հասցե (Կազմակերպության փաստացի գործունեության հասցեն) *
Էլեկտրոնային հասցե *
Բողոք-դիմում/պահանջի կամ առաջարկության նկարագրություն *
Protection from automated form filling *