Թղթակից բանկեր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
Մոսկովյան փ.35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, Երևան, Հայաստան 
Telephone։ 87 87, TeleFax։ (374 10) 56-07-09 
SWIFT։ ARMJ AM 22

Թղթակից բանկերի ցանկ (ՆՈՍՏՐՈ*) առ 11.11.2016 թ. 

Ոչ ռեզիդենտ

Bank Name

Account Number

Currency

Սիտիբանկ Ն.Ա.
Նյու Յորք, ԱՄՆ
SWIFT:CITIUS33
36313092 USD

Կոմերց Բանկ ԲԸ Մայնի Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա
SWIFT։ COBADEFF

400886438100

EUR

ՎՏԲ Բանկ Գերմանիա ԲԸ Մայնի Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա
SWIFT։ OWHBDEFF

0104393418
0104393392 
0104393426
0104393442

USD
EUR
GHF
GBP

"ԱԼՖԱ-ԲԱՆԿ" ԲԸ
Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: ALFARUMM

30111810900000000272
30111840200000000036 30111978600000000029      

RUB
USD
EUR
 ՌԴ Խնայողական Բանկ Մոսկվա, Ռուսաստան 
SWIFT: SABRRUMM  

30111840600000000065
30111810300000000065  
30111978200000000065       

USD
RUR
EUR

ՀԲԸ Բանկ ՎՏԲ Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: VTBRRUMM  
30111810355550000002  

30111840255550000059
30111978955550000014
30111826855550000004
30111036755550000004
30111752155550000001
30111578355550000001
30111392755550000007

RUR
USD
EUR
GBP
AUD
SEK
NOK
JPY

ՎՏԲ բանկ Վրաստան ԲԸ Թբիլիսի, Վրաստան 
SWIFT: UGEBGE22
933512/USD
933502/GEL

USD
GEL

* Նոստրո հաշիվ - «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հաշիվն է այլ բանկում

Թղթակից բանկերի ցանկ (ԼՈՐՈ*) առ 02.10.2014 թ. 

Ոչ ռեզիդենտ

Bank Name

Account Number

Currency

Միջպետական Բանկ
Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: INEARUMM
16000101121401 AMD
 ՀԲԸ Բանկ ՎՏԲ Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: VTBRRUMM  

16000400351500
16000410353900
16000400351519
16000400351518    

AMD 
USD 
USD спец. в рамках проекта “Техут”
USD спец. в рамках        проекта “Техут”

 ՎՏԲ բանկ Վրաստան ԲԸ Թբիլիսի, Վրաստան 
SWIFT: UGEBGE22
16000406171100
16000416171900
AMD

USD

 ԴՁ ԲԸ Բանկ ՎՏԲ (Ղազախստան) 
SWIFT: VTBAKZKZ
16000001267600 AMD

* Լորո հաշիվ - այլ բանկի հաշիվն է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ թղթակից և այլ բանկերի հետ գործառնությունների սակագներ


Թարմացված է առ 18.06.2015թ., 11:39